Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Narodziny i rozwój procesu integracji europejskiej

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Marek Mikołajczyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.03.2017 17:00 - 18:30
2. wtorek 28.03.2017 17:00 - 18:30
3. wtorek 4.04.2017 17:00 - 18:30
4. wtorek 11.04.2017 17:00 - 18:30
5. wtorek 18.04.2017 17:00 - 18:30
6. wtorek 25.04.2017 17:00 - 18:30
7. wtorek 9.05.2017 17:00 - 18:30
8. wtorek 16.05.2017 17:00 - 18:30
9. wtorek 23.05.2017 17:00 - 18:30
10. wtorek 30.05.2017 17:00 - 18:30
11. wtorek 6.06.2017 17:00 - 18:30
12. wtorek 13.06.2017 17:00 - 18:30
13. wtorek 20.06.2017 17:00 - 18:30
14. wtorek 27.06.2017 17:00 - 18:30
15. wtorek 4.07.2017 17:00 - 18:30

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie narodzin idei zjednoczenia Europy oraz rozwoju procesu integracji europejskiej i jego realizacji.

Tematyka kursu

 1. Pojęcie Europa, europejskość, Europejczycy.
 2. Czynniki sprzyjające integracji europejskiej.
 3. Formy integracji.
 4. Narodziny idei zjednoczenia Europy.
 5. Prekursorzy integracji europejskiej.
 6. Koncepcje zjednoczenia Europy po II wojnie światowej.
 7. Powstanie i rozwój europejskich Wspólnot.
 8. Miejsce Polski w procesie integracji europejskiej.
 9. UE wobec nowych wyzwań. 

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu:

 1. Posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat dziejów integracji europejskiej.
 2. Zna podstawowe pojęcia związane z procesem integracji europejskiej.
 3. Zna podstawowe koncepcje dotyczące zjednoczenia Europy oraz potrafi wskazać ich autorów.
 4. Rozumie znaczenie procesu integracji europejskiej dla funkcjonowania UE.
 5. Dostrzega i rozumie znaczenie procesu integracji europejskiej w ramach UE dla współczesnej Polski.
 6. Potrafi samodzielnie rozszerzać swoją wiedzę na temat integracji europejskiej.
 7. Potrafi w sposób krytyczny analizować i oceniać wypowiedzi odnoszące się do idei zjednoczenia Europy.
 8. Potrafi aktywnie i ze zrozumieniem różnych stanowisk włączyć się debatę na temat aktualnych problemów Europy i związków łączących Polskę z UE.

Metody pracy

wykład, prezentacja multimedialna, analiza tekstów źródłowych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.