Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Nauka języka angielskiego poprzez teksty z zakresu geopolityki i spraw międzynarodowych

Prowadzący: mgr Adam Araszkiewicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 17.03.2020 19:00 - 20:30
2. wtorek 24.03.2020 19:00 - 20:30
3. wtorek 31.03.2020 19:00 - 20:30
4. wtorek 7.04.2020 19:00 - 20:30
5. wtorek 14.04.2020 19:00 - 20:30
6. wtorek 21.04.2020 19:00 - 20:30
7. wtorek 28.04.2020 19:00 - 20:30
8. wtorek 5.05.2020 19:00 - 20:30
9. wtorek 12.05.2020 19:00 - 20:30
10. wtorek 19.05.2020 19:00 - 20:30
11. wtorek 26.05.2020 19:00 - 20:30
12. wtorek 2.06.2020 19:00 - 20:30
13. wtorek 9.06.2020 19:00 - 20:30
14. wtorek 16.06.2020 19:00 - 20:30
15. wtorek 23.06.2020 19:00 - 20:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Zapoznanie kursantów z podstawami wiedzy o geopolityce i stosunkach międzynarodowych
 • Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa z obszaru geopolityki i stosunków międzynarodowych
 • Poprawa płynności wypowiedzi w języku angielskim
 • Omówienie najczęściej spotykanych błędów w języku angielskim
 • Nauka swobodnej konwersacji i debatowania w języku angielskim
 • Kurs skierowany jest do osób posługujących się j. ang. przynajmniej na poziomie B1
 • Kurs ten jest skierowany do wszystkich pragnących poszerzyć swoje kompetencje językowe, szczególnie w zakresie rozumienia tekstu czytanego oraz mówienia

Tematyka kursu

 • Wspólna analiza wybranych tekstów dotyczących geopolityki i stosunków międzynarodowych
 • Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne z użyciem słówek i wyrażeń zaczerpniętych z analizowanych tekstów
 • Dyskusja na tematy poruszane w analizowanych tekstach
 • Urozmaicone formy konwersacji w tym m.in. debaty oksfordzkie
 • Przygotowanie indywidualnej wypowiedzi każdego z kursantów na wybrane tematy (tzw. speech)

Efekty kształcenia

Kursant posiadł wiedzę z zakresu:

 • Najważniejszych terminów związanych z językiem geopolityki i stosunków międzynarodowych
 • Kluczowych zagadnień dotyczących współczesnej geopolityki i stosunków międzynarodowych w tym: Pivot na Pacyfik, Rywalizacja USA-Chiny, Nowy Jedwabny Szlak, Brexit
 • Zasad rządzących komunikacją w języku angielskim

 

Kursant potrafi:

 • Samodzielnie analizować i zrozumieć teksty anglojęzyczne z zakresu geopolityki i stosunków międzynarodowych
 • Aktywnie uczestniczyć w dyskusji w języku angielskim
 • Wygłosić tzw. speech na dowolnie wybrany temat z zakresu geopolityki i stosunków międzynarodowych

Metody pracy

 • Analiza tekstów
 • Dyskusje
 • Praca w grupach
 • Indywidualne wystąpienia kursantów
 • Elementy wykładu
 • Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

 • Wygłoszenie tzw. speech na dowolnie wybrany temat z zakresu geopolityki i stosunków międzynarodowych

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów