Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Nauka języka angielskiego poprzez teksty z zakresu geopolityki i spraw międzynarodowych

Prowadzący: mgr Adam Araszkiewicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 17.03.2020 19:00 - 20:30
2. wtorek 24.03.2020 19:00 - 20:30
3. wtorek 31.03.2020 19:00 - 20:30
4. wtorek 7.04.2020 19:00 - 20:30
5. wtorek 14.04.2020 19:00 - 20:30
6. wtorek 21.04.2020 19:00 - 20:30
7. wtorek 28.04.2020 19:00 - 20:30
8. wtorek 5.05.2020 19:00 - 20:30
9. wtorek 12.05.2020 19:00 - 20:30
10. wtorek 19.05.2020 19:00 - 20:30
11. wtorek 26.05.2020 19:00 - 20:30
12. wtorek 2.06.2020 19:00 - 20:30
13. wtorek 9.06.2020 19:00 - 20:30
14. wtorek 16.06.2020 19:00 - 20:30
15. wtorek 23.06.2020 19:00 - 20:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Zapoznanie kursantów z podstawami wiedzy o geopolityce i stosunkach międzynarodowych
 • Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa z obszaru geopolityki i stosunków międzynarodowych
 • Poprawa płynności wypowiedzi w języku angielskim
 • Omówienie najczęściej spotykanych błędów w języku angielskim
 • Nauka swobodnej konwersacji i debatowania w języku angielskim
 • Kurs skierowany jest do osób posługujących się j. ang. przynajmniej na poziomie B1
 • Kurs ten jest skierowany do wszystkich pragnących poszerzyć swoje kompetencje językowe, szczególnie w zakresie rozumienia tekstu czytanego oraz mówienia

Tematyka kursu

 • Wspólna analiza wybranych tekstów dotyczących geopolityki i stosunków międzynarodowych
 • Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne z użyciem słówek i wyrażeń zaczerpniętych z analizowanych tekstów
 • Dyskusja na tematy poruszane w analizowanych tekstach
 • Urozmaicone formy konwersacji w tym m.in. debaty oksfordzkie
 • Przygotowanie indywidualnej wypowiedzi każdego z kursantów na wybrane tematy (tzw. speech)

Efekty kształcenia

Kursant posiadł wiedzę z zakresu:

 • Najważniejszych terminów związanych z językiem geopolityki i stosunków międzynarodowych
 • Kluczowych zagadnień dotyczących współczesnej geopolityki i stosunków międzynarodowych w tym: Pivot na Pacyfik, Rywalizacja USA-Chiny, Nowy Jedwabny Szlak, Brexit
 • Zasad rządzących komunikacją w języku angielskim

 

Kursant potrafi:

 • Samodzielnie analizować i zrozumieć teksty anglojęzyczne z zakresu geopolityki i stosunków międzynarodowych
 • Aktywnie uczestniczyć w dyskusji w języku angielskim
 • Wygłosić tzw. speech na dowolnie wybrany temat z zakresu geopolityki i stosunków międzynarodowych

Metody pracy

 • Analiza tekstów
 • Dyskusje
 • Praca w grupach
 • Indywidualne wystąpienia kursantów
 • Elementy wykładu
 • Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

 • Wygłoszenie tzw. speech na dowolnie wybrany temat z zakresu geopolityki i stosunków międzynarodowych