Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Nauka, religia, historia. Co kształtuje europejską tożsamość?

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Wiktor Werner


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.10.2018 18:30 - 20:00
2. czwartek 25.10.2018 18:30 - 20:00
3. czwartek 8.11.2018 18:30 - 20:00
4. czwartek 15.11.2018 18:30 - 20:00
5. czwartek 22.11.2018 18:30 - 20:00
6. czwartek 29.11.2018 18:30 - 20:00
7. czwartek 6.12.2018 18:30 - 20:00
8. czwartek 13.12.2018 18:30 - 20:00
9. czwartek 20.12.2018 18:30 - 20:00
10. czwartek 3.01.2019 18:30 - 20:00
11. czwartek 10.01.2019 18:30 - 20:00
12. czwartek 14.02.2019 18:30 - 20:00
13. czwartek 21.02.2019 18:30 - 20:00
14. czwartek 28.02.2019 18:30 - 20:00
15. czwartek 7.03.2019 18:30 - 20:00

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Poszerzenie wiedzy na temat swoistości kultury europejskiej  w kontekście jej historii, krytyczna analiza źródeł historycznych i danych ilościowych.

Tematyka kursu

 1. Europa – wspólnota duchowa

 

 • Pitagoras, misteria, władza i narodziny matematyki (pojęcie liczby: od konkretu do abstrakcji, specyfika myśli europejskiej: abstrakcja, dlaczego Europejczycy nie wymyślili zera?).
 • Stare i nowe mity. Dlaczego filozofia powstała w Europie? (Pojęcie „przeznaczenia” w mitach i jego wpływ na powstanie filozofii, dlaczego skazano Sokratesa?)
 • Wielokrotne zaślubiny Wschodu z Zachodem (kontakty z kulturami azjatyckimi a powstanie cywilizacji europejskiej).
 • Ekonomia zbawienia. Jak chrześcijaństwo zmieniło świat i czy może zmieniać go w dalszym ciągu?
 • Jak się przygotować na koniec świata? Zarazy, wojny religijne, polowania na czarownice: bolesne narodziny nowożytnej Europy. (Dlaczego w Europie powstała świecka medycyna, nauka i polityka?)
 • Od służki teologii do władczyni świata. Miejsce nauki w cywilizacji europejskiej. (Czy nauka może być europejska czy zawsze jest uniwersalnym językiem ludzkości?)
 • Masy mają duszę. Od folkloru do kultury masowej.
 • Pamięć i zapomnienie. Historia jako europejski sposób myślenia.

 

 1. Europa – państwa i społeczeństwa – wielość i jedność.

 

 • Pan i ojciec: na czym polegał feudalizm i dlaczego rycerze nie byli samurajami? (podziały społeczne i formowanie cywilizacji europejskiej, czy europejski feudalizm różnił się od innych?)
 • Polacy, Ukraińcy, Niemcy... czym są dziś narody i czy potrzebują swoich państw? Patriotyzm granic i patriotyzm idei (poczucie wspólnoty narodowej w dobie mobilnych społeczeństw, patriotyzm polityczny i portale społecznościowe).
 • Kolonializm: od chwały do hańby.
 • Europa na krawędzi: totalitaryzm.
 • Europa narodów i naród Europy. Spór o tożsamość.
 • Euroazjatyzm i Islam. Czy istnieje alternatywa dla tożsamości europejskiej?

 

 1. Europa: wspólny rynek i styl życia
 • Ludzkie przywary, cnoty społeczne. Jak kształtował się kapitalizm?
 • Wolny człowiek: prawda, idea czy towar eksportowy Europy?

 

 1. Tożsamość technologiczna -nowe podziały w świecie.
 • Jak technologie, z których korzystamy kształtują nasz styl życia i tożsamość?
 • Szanse i zagrożenia związane z „digital humanities” (cyfrową humanistyką)

Efekty kształcenia

 • uczestnik zdobędzie wiedzę na temat kształtowania się kultury europejskiej,
 • uczestnik udoskonali swoje umiejętności dyskusji na zadany temat
 • uczestnik zdobędzie umiejętności w zakresie współczesnych metod ilościowej oraz jakościowej analizy źródeł historycznych (metody hermeneutyczne i statystyczne)

Metody pracy

 • dyskusja, analiza różnorodnych źródeł historycznych i artefaktów kultury
 • praca na tekstach, materiałach audiowizualnych, źródłach ikonograficznych
 • analiza źródeł ilościowych (metody statystyczne)

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.