Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Nauka wymusza rewolucję wyobraźni

Prowadzący: prof. Henryk Szydłowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.03.2020 17:00 - 18:30
2. piątek 27.03.2020 17:00 - 18:30
3. piątek 3.04.2020 17:00 - 18:30
4. piątek 10.04.2020 17:00 - 18:30
5. piątek 17.04.2020 17:00 - 18:30
6. piątek 24.04.2020 17:00 - 18:30
7. piątek 8.05.2020 17:00 - 18:30
8. piątek 15.05.2020 17:00 - 18:30
9. piątek 22.05.2020 17:00 - 18:30
10. piątek 29.05.2020 17:00 - 18:30
11. piątek 5.06.2020 17:00 - 18:30
12. piątek 12.06.2020 17:00 - 18:30
13. piątek 19.06.2020 17:00 - 18:30
14. piątek 26.06.2020 17:00 - 18:30
15. piątek 3.07.2020 17:00 - 18:30

Wydział Fizyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

W programach szkoły podstawowej i średniej nauczanie fizyki ograniczało  się do fizyki XIX wieku. To w końcu XIX wieku powstało przekonanie, że już odkryto najważniejsze prawa fizyki. Potrafimy obliczyć całą przyszłość i przeszłość, jeżeli tylko uda się zmierzyć dokładnie położenia i pędy wszystkich cząstek oraz będziemy dysponować odpowiednio sprawnymi maszynami obliczeniowymi (komputerami). Taka hipoteza stała się podstawą (dogmatem) determinizmu, na którym opiera się materializm. 

         Jednak już w początkach XX wieku powstały nowe działy fizyki:

teoria Einsteina, potwierdzona doświadczalnie choć dopiero po wielu latach, równanie Schrӧdingera oraz zasada nieoznaczoności Heisenberga.

Mechanika kwantowa stała się najważniejszą podstawą teoretyczną chemii, a tym samym biologii molekularnej i technologii półprzewodnikowej. Natomiast zasada nieoznaczoności Heisenberga nie pozwala poznać równocześnie  położenia i pędu żadnej cząstki materii. W tym czasie poznano również budowę atomów, cząstki elementarne oraz budowę Wszechświata, co doprowadziło do powstania kosmologii.

         Wiedza ta zmusza do odrzucenia obrazu świata z niezmienną przestrzenią i z czasem niezależnym od przestrzeni i materii, ukształtowanego przez Mikołaja Kopernika i Izaaka Newtona, który stał się podstawą naszej wyobraźni, nauczania, kultury i tradycji. Odkrycia fizyczne XX i XXI wieku zmuszają do gruntownej zmiany tego obrazu na nowy pogląd unifikujący fizykę, od cząstek elementarnych po cały Kosmos i astronomię.

Tematyka kursu

Tematyka  wykładów jest dobierana w ten sposób, by umożliwiła zrozumienie naszego Wszechświata i będzie dotyczyła szczególnie następujących zagadnień:

 • Interpretacji mechaniki kwantowej, stanowiącej podstawy współczesnej chemii oraz techniki informatycznej.
 • Fizyki cząstek elementarnych, w tym ostatnich odkryć uzyskanych m. in. za pomocą Wielkiego Zderzacza Hadronów.
 • Kosmologii, która tłumaczy cała wiedzę o Wszechświecie: od fizyki cząstek elementarnych po astrofizykę.

 

 

 

 

Tematyka kursu:

 1. Fale i ich własności
 2. Dualizm światła i materii
 3. Metodologia nauk przyrodniczych
 4. Teleportacja kwantowa
 5. Cząstki elementarne
 6. Bozon Higgsa
 7. Nieoznaczoność Heisenberga
 8. Kwantowo-mechaniczny model atomu
 9. W jaki sposób pole Higgsa generuje masę
 10. Nauka a paranauka
 11. Budowa wszechświata
 12. Dzieje wszechświata
 13. Inflacja wszechświata i jej dowody
 14. Rzeczywistość wirtualna
 15. Początek wszechświata

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

Zna i rozumie współczesną wiedzę przyrodniczą w tym:

Dualizm falowo korpuskularny materii                  

Kwantowo-mechaniczny model materii

Metodologię badań naukowych

Powstanie i ewolucję wszechświata

Standardowy model cząstek elementarnych

Hipotezy powstania wszechświata.

Niewspółmierność potocznej wyobraźni i współczesnej wiedzy przyrodniczej

Podstawy aktualnych badań i osiągnięć naukowych

Rozumie literaturę fantastyczno-naukową

Metody pracy

Wykłady (po każdym wykładzie przewiduje się możliwość dyskusji  -  konserwatoria).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest napisanie eseju na wybrany i uzgodniony temat oraz weryfikacja stopnia opanowania materiału (egzamin).