Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Nauka wymusza rewolucję wyobraźni

Prowadzący: prof. Henryk Szydłowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 20.03.2020 17:00 - 18:30
2. piątek 27.03.2020 17:00 - 18:30
3. piątek 3.04.2020 17:00 - 18:30
4. piątek 10.04.2020 17:00 - 18:30
5. piątek 17.04.2020 17:00 - 18:30
6. piątek 24.04.2020 17:00 - 18:30
7. piątek 8.05.2020 17:00 - 18:30
8. piątek 15.05.2020 17:00 - 18:30
9. piątek 22.05.2020 17:00 - 18:30
10. piątek 29.05.2020 17:00 - 18:30
11. piątek 5.06.2020 17:00 - 18:30
12. piątek 12.06.2020 17:00 - 18:30
13. piątek 19.06.2020 17:00 - 18:30
14. piątek 26.06.2020 17:00 - 18:30
15. piątek 3.07.2020 17:00 - 18:30

Wydział Fizyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

W programach szkoły podstawowej i średniej nauczanie fizyki ograniczało  się do fizyki XIX wieku. To w końcu XIX wieku powstało przekonanie, że już odkryto najważniejsze prawa fizyki. Potrafimy obliczyć całą przyszłość i przeszłość, jeżeli tylko uda się zmierzyć dokładnie położenia i pędy wszystkich cząstek oraz będziemy dysponować odpowiednio sprawnymi maszynami obliczeniowymi (komputerami). Taka hipoteza stała się podstawą (dogmatem) determinizmu, na którym opiera się materializm. 

         Jednak już w początkach XX wieku powstały nowe działy fizyki:

teoria Einsteina, potwierdzona doświadczalnie choć dopiero po wielu latach, równanie Schrӧdingera oraz zasada nieoznaczoności Heisenberga.

Mechanika kwantowa stała się najważniejszą podstawą teoretyczną chemii, a tym samym biologii molekularnej i technologii półprzewodnikowej. Natomiast zasada nieoznaczoności Heisenberga nie pozwala poznać równocześnie  położenia i pędu żadnej cząstki materii. W tym czasie poznano również budowę atomów, cząstki elementarne oraz budowę Wszechświata, co doprowadziło do powstania kosmologii.

         Wiedza ta zmusza do odrzucenia obrazu świata z niezmienną przestrzenią i z czasem niezależnym od przestrzeni i materii, ukształtowanego przez Mikołaja Kopernika i Izaaka Newtona, który stał się podstawą naszej wyobraźni, nauczania, kultury i tradycji. Odkrycia fizyczne XX i XXI wieku zmuszają do gruntownej zmiany tego obrazu na nowy pogląd unifikujący fizykę, od cząstek elementarnych po cały Kosmos i astronomię.

Tematyka kursu

Tematyka  wykładów jest dobierana w ten sposób, by umożliwiła zrozumienie naszego Wszechświata i będzie dotyczyła szczególnie następujących zagadnień:

 • Interpretacji mechaniki kwantowej, stanowiącej podstawy współczesnej chemii oraz techniki informatycznej.
 • Fizyki cząstek elementarnych, w tym ostatnich odkryć uzyskanych m. in. za pomocą Wielkiego Zderzacza Hadronów.
 • Kosmologii, która tłumaczy cała wiedzę o Wszechświecie: od fizyki cząstek elementarnych po astrofizykę.

 

 

 

 

Tematyka kursu:

 1. Fale i ich własności
 2. Dualizm światła i materii
 3. Metodologia nauk przyrodniczych
 4. Teleportacja kwantowa
 5. Cząstki elementarne
 6. Bozon Higgsa
 7. Nieoznaczoność Heisenberga
 8. Kwantowo-mechaniczny model atomu
 9. W jaki sposób pole Higgsa generuje masę
 10. Nauka a paranauka
 11. Budowa wszechświata
 12. Dzieje wszechświata
 13. Inflacja wszechświata i jej dowody
 14. Rzeczywistość wirtualna
 15. Początek wszechświata

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

Zna i rozumie współczesną wiedzę przyrodniczą w tym:

Dualizm falowo korpuskularny materii                  

Kwantowo-mechaniczny model materii

Metodologię badań naukowych

Powstanie i ewolucję wszechświata

Standardowy model cząstek elementarnych

Hipotezy powstania wszechświata.

Niewspółmierność potocznej wyobraźni i współczesnej wiedzy przyrodniczej

Podstawy aktualnych badań i osiągnięć naukowych

Rozumie literaturę fantastyczno-naukową

Metody pracy

Wykłady (po każdym wykładzie przewiduje się możliwość dyskusji  -  konserwatoria).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest napisanie eseju na wybrany i uzgodniony temat oraz weryfikacja stopnia opanowania materiału (egzamin).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów