Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Nazistowski system obozów (obozy zagłady, obozy koncentracyjne i obozy przejściowe)

Prowadzący: mgr Monika Jania-Szczechowiak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 11.10.2017 18:00 - 19:30
2. środa 18.10.2017 18:00 - 19:30
3. środa 25.10.2017 18:00 - 19:30
4. środa 8.11.2017 18:00 - 19:30
5. środa 15.11.2017 18:00 - 19:30
6. środa 22.11.2017 18:00 - 19:30
7. środa 29.11.2017 18:00 - 19:30
8. środa 6.12.2017 18:00 - 19:30
9. środa 13.12.2017 18:00 - 19:30
10. środa 20.12.2017 18:00 - 19:30
11. środa 10.01.2018 18:00 - 19:30
12. środa 17.01.2018 18:00 - 19:30
13. środa 24.01.2018 18:00 - 19:30
14. środa 31.01.2018 18:00 - 19:30
15. środa 7.02.2018 18:00 - 19:30

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

1. Przekazanie wiedzy z zakresu systemu obozów nazistowskich funkcjonujących w czasie II wojny światowej oraz przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki wybranych obozów.

2. Poznanie podstawowych źródeł (oraz ich specyfiki) dotyczących obozów Zagłady,
obozów koncentracyjnych i obozów przejściowych, ze szczególnym uwzględnieniem
wspomnień Ocalonych.

3. Rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy i oceny wydarzeń dotyczących
funkcjonowania obozów.

Tematyka kursu

Nazistowski system obozów (obozy Zagłady, obozy koncentracyjne i obozy przejściowe). Pamięć indywidualna i kolektywna.

Efekty kształcenia

 1. Słuchacz posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą systemu obozów nazistowskich w czasie II wojny światowej.
 2. Potrafi scharakteryzować jako kategorię obozy Zagłady, obozy koncentracyjne i obozy przejściowe, wskazać różnice i podobieństwa oraz wymienić po kilka przykładów obozów typowych dla każdej kategorii.
 3. Zna podstawowe teksty źródłowe oraz literaturę przedmiotu.
 4. Posługuje się fachową terminologią.
 5. Dostrzega złożoność rzeczywistości wojennej, obozowej i poobozowej (pamięć indywidualna i kolektywna).
 6. Analizuje wybrane obozy pod kątem ich specyfiki i funkcji, jaką pełniły w nazistowskim systemie eksterminacji i niszczenia.
 7. Potrafi formułować tezy badawcze, argumentować, dyskutować z zachowaniem kultury dyskursu naukowego.

Metody pracy

 • elementy wykładu; wprowadzenie w tematykę zajęć (prezentacje PowerPoint; krótki filmiki dokumentalne i fragmenty wywiadów z Ocalonymi)
 • dyskusja

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

 • egzamin w formie ustnej z zagadnień poruszanych na zajęciach

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów