Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Negocjacje biznesowe krok po kroku

Prowadzący: dr Oksana Erdeli


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 7.04.2018 13:45 - 18:00
2. sobota 21.04.2018 13:45 - 18:00
3. sobota 28.04.2018 13:45 - 18:00
4. sobota 19.05.2018 13:45 - 18:00
5. sobota 26.05.2018 13:45 - 18:00
6. niedziela 10.06.2018 10:00 - 13:45

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

zapoznanie słuchaczy z szeregiem komponentów mających wpływ na proces negocjacji biznesowych. Utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez realizacje zaplanowanych studium przypadku.

Tematyka kursu

 1. Determinujące czynniki w procesie negocjacji: osobowość negocjacyjna, stereotypy
 2. Atrybuty procesu negocjacyjnego
 3. Komponenty, od których zależy sukces negocjacji
 4. Bazowe reguły aranżacji sprzyjającego klimatu psychologicznego
 5. Zarządzanie przestrzenią negocjacyjną
 6. Metody przeprowadzenia argumentacji

Studium przypadku. Analiza procesu negocjacji od strony czynników, atrybutów i komponentów procesu negocjacji na podstawie podanych odcinków wideo

 1. Najczęstsze zagrożenia w procesie w negocjacji, czyli na co trzeba zwrócić szczególna uwagę a czego trzeba unikać
 2. Typy negocjatorów
 3. Społeczne programy osobowości
 4. Manipulacja w negocjacjach

Studium przypadku. Odnalezienie słabych i mocnych stron procesu negocjacji w podanych przykładach

 1. Style i scenariusze prowadzenia negocjacji. Wykorzystanie scenariusza partnera dla celów własnych tzw. złamanie scenariusza
 2. Teoria gier i podstawowe zasady negocjacji
 3. Narodowościowy czynnik w procesie negocjacji
 4. Techniki negocjacyjne znanych negocjatorów: za i przeciw ich używania w procesie negocjacji

Studium przypadku. Analiza znanych technik negocjacyjnych i tworzenie własnych

Efekty kształcenia

 • Słuchacz potrafi przeanalizować wszystkie fazy procesu negocjacji
 • Umie stworzyć oryginalny scenariusz negocjacji w zależności od konkretnego zapotrzebowania negocjacyjnego
 • Potrafi przeanalizować osobowość negocjatora i swoją w zakresie umiejętności werbalnych i niewerbalnych, słuchania, perswazji a także manipulacji

Metody pracy

wykłady, studium przypadku


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test z pytaniami otwartymi, analiza studium przypadku.