Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

News telewizyjny w teorii i praktyce

Prowadzący: dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak, mgr Leszek Kubiak


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 16
Limit miejsc: 20

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 20.03.2017 16:00 - 18:15
2. poniedziałek 27.03.2017 16:00 - 18:15
3. poniedziałek 3.04.2017 16:00 - 18:15
4. poniedziałek 10.04.2017 16:00 - 18:15
5. poniedziałek 24.04.2017 16:00 - 18:15
6. poniedziałek 8.05.2017 16:00 - 18:15

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie z wybranymi aspektami technologii programu telewizyjnego.

Tematyka kursu

Warsztaty dziennikarskie w zakresie informacji telewizyjnej, zarówno w warstwie słowa, jak i obrazu.

Efekty kształcenia

Słuchacz definiuje podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotu, umie tworzyć podstawowe przekazy informacyjne dla telewizji – właściwie powiązać słowo i obraz, ma świadomość możliwości manipulacji medium.

Metody pracy

elementy wykładu, prezentacja (w tym multimedialna), dyskusja, analiza przypadków, zajęcia warsztatowe, metoda zadaniowa – redagowanie tekstu, filmowanie, montaż


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Słuchacz przygotuje we własnym zakresie newsa telewizyjnego.