Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

News telewizyjny w teorii i praktyce

Prowadzący: dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak, mgr Leszek Kubiak


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 200,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 9.10.2017 16:00 - 18:15
2. poniedziałek 16.10.2017 16:00 - 18:15
3. poniedziałek 23.10.2017 16:00 - 18:15
4. poniedziałek 30.10.2017 16:00 - 18:15
5. poniedziałek 6.11.2017 16:00 - 18:15
6. poniedziałek 13.11.2017 16:00 - 18:15

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

zapoznanie z wybranymi aspektami technologii programu telewizyjnego.

Tematyka kursu

warsztaty dziennikarskie w zakresie informacji telewizyjnej, zarówno w warstwie słowa, jak i obrazu.

Efekty kształcenia

student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotu, umie tworzyć podstawowe przekazy informacyjne dla telewizji – właściwie powiązać słowo i obraz, ma świadomość możliwości manipulacji medium.

Metody pracy

elementy wykładu, prezentacja (w tym multimedialna), dyskusja, analiza przypadków, zajęcia warsztatowe, metoda zadaniowa – redagowanie tekstu, filmowanie, montaż.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

na zaliczenie student przygotuje we własnym zakresie newsa telewizyjnego

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów