Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

(nie)Codzienna przedsiębiorczość. Podstawy prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa

Prowadzący: mgr Martyna Grzelczak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 21.03.2020 10:00 - 12:30
2. sobota 28.03.2020 10:00 - 12:30
3. sobota 4.04.2020 10:00 - 12:30
4. sobota 18.04.2020 10:00 - 12:30
5. sobota 25.04.2020 10:00 - 12:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przedstawienie słuchaczom z podstawowych pojęć: jednoosobowa działalność gospodarcza, mikroprzedsiębiorstwo, finansowanie początkowe, finansowanie na rozwój  działalności; Przedstawienie schematów komunikacji na poziomie wertykalnym- instytucjonalnym, oraz na poziomie horyzontalnym- wśród przedsiębiorców; Analiza przez  słuchaczy interakcji przedsiębiorstwo - instytucje finansujące - instytucje państwowe - otoczenie biznesu; Rozpoznanie problemów dot. prowadzenia działalności gospodarczej; przynależność  do określonych grup usług i związane z tym działania marketingowe.

Tematyka kursu

Temat kursu wiązany jest z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz sposobami jej utrzymania i rozwinięcia w kontekście komunikacji interpersonalnej.

Efekty kształcenia

Słuchacz posiada wiedzę z zakresu otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej; Potrafi zdiagnozować kryzys w firmie, rozróżnić rodzaj (mentalny, społeczny), oraz wskazać na sposoby rozwiązania trudnych sytuacji podczas prowadzenia działalności; Słuchacz posiada wiedzę na temat prawa przedsiębiorcy i wiedzę względem obowiązków  wobec państwa; Posiada umiejętność rozróżniania struktury wertykalnej i horyzontalnej w relacji przedsiębiorca - państwo - otoczenie biznesu - Unia Europejska; Posiada umiejętność przypisania cech jednoznacznie wskazujących postawę zamkniętą i otwartą względem innych przedsiębiorstw; Rozumie i potrafi wykorzystać swoje zasoby - potencjał umiejętności społecznych, marketingowych, sprzedażowych w praktyce.

Metody pracy

Warsztaty - ćwiczenia


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.