Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

(nie)Codzienna przedsiębiorczość. Podstawy prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa

Prowadzący: mgr Martyna Grzelczak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 21.03.2020 10:00 - 12:30
2. sobota 28.03.2020 10:00 - 12:30
3. sobota 4.04.2020 10:00 - 12:30
4. sobota 18.04.2020 10:00 - 12:30
5. sobota 25.04.2020 10:00 - 12:30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przedstawienie słuchaczom z podstawowych pojęć: jednoosobowa działalność gospodarcza, mikroprzedsiębiorstwo, finansowanie początkowe, finansowanie na rozwój  działalności; Przedstawienie schematów komunikacji na poziomie wertykalnym- instytucjonalnym, oraz na poziomie horyzontalnym- wśród przedsiębiorców; Analiza przez  słuchaczy interakcji przedsiębiorstwo - instytucje finansujące - instytucje państwowe - otoczenie biznesu; Rozpoznanie problemów dot. prowadzenia działalności gospodarczej; przynależność  do określonych grup usług i związane z tym działania marketingowe.

Tematyka kursu

Temat kursu wiązany jest z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz sposobami jej utrzymania i rozwinięcia w kontekście komunikacji interpersonalnej.

Efekty kształcenia

Słuchacz posiada wiedzę z zakresu otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej; Potrafi zdiagnozować kryzys w firmie, rozróżnić rodzaj (mentalny, społeczny), oraz wskazać na sposoby rozwiązania trudnych sytuacji podczas prowadzenia działalności; Słuchacz posiada wiedzę na temat prawa przedsiębiorcy i wiedzę względem obowiązków  wobec państwa; Posiada umiejętność rozróżniania struktury wertykalnej i horyzontalnej w relacji przedsiębiorca - państwo - otoczenie biznesu - Unia Europejska; Posiada umiejętność przypisania cech jednoznacznie wskazujących postawę zamkniętą i otwartą względem innych przedsiębiorstw; Rozumie i potrafi wykorzystać swoje zasoby - potencjał umiejętności społecznych, marketingowych, sprzedażowych w praktyce.

Metody pracy

Warsztaty - ćwiczenia


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów