Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Nie taki słownik straszny, jak go malują, czyli jak czytać nie tylko dawne słowniki

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, prof. UAM dr hab. Jolanta Migdał


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 1.02.2023 18:00 - 20:25
2. środa 8.02.2023 18:00 - 20:25
3. środa 15.02.2023 18:00 - 20:25
4. środa 22.02.2023 18:00 - 20:25
5. środa 1.03.2023 18:00 - 20:25
6. środa 8.03.2023 18:00 - 20:25
7. środa 15.03.2023 18:00 - 20:25
8. środa 22.03.2023 18:00 - 20:25
9. środa 29.03.2023 18:00 - 20:25
10. środa 5.04.2023 18:00 - 20:25

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest prezentacja najwybitniejszych słowników języka polskiego, poczynając od dzieł renesansowych, a na współczesnych słownikach internetowych kończąc.

Tematyka kursu

Nasze zajęcia rozpoczniemy od uwag dotyczących teorii prac słownikowych. Wyjaśnimy podstawowe pojęcia z zakresu makro- i mikrostruktury słownika, przybliżymy specyfikę pracy leksykografa oraz wskażemy najstarsze tego rodzaju zapiski. Następnie przejdziemy do omówienia przełomowych dzieł polskiego słownikarstwa. Nie zabraknie nieznanych szerzej ciekawostek tak na temat samych słowników, jak i ich twórców.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi - posługując się odpowiednią terminologią - omówić najważniejsze dzieła polskiego słownikarstwa.

Metody pracy

 Wiodącą formą zajęć jest wykład, powiązany z dyskusją na temat omawianych zagadnień.

 Tryb  zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wykładowca udostępnia potrzebne materiały w wersjach cyfrowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.