Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Nie tylko Antygona. Tragedia grecka i jej przesłanie człowieczeństwa

Prowadzący: dr hab. Anna Kotłowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 16:30 - 18:00
2. środa 29.03.2017 16:30 - 18:00
3. środa 5.04.2017 16:30 - 18:00
4. środa 12.04.2017 16:30 - 18:00
5. środa 19.04.2017 16:30 - 18:00
6. środa 26.04.2017 16:30 - 18:00
7. środa 10.05.2017 16:30 - 18:00
8. środa 17.05.2017 16:30 - 18:00

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z przesłaniem etycznym i wizją człowieczeństwa, obecną w klasycznej tragedii greckiej V w. p.n.e.

Tematyka kursu

Tragedia grecka V w. p.n.e.: stan zachowania utworów, geneza gatunku i praktyka teatralna, przesłanie etyczne i jego aktualność.

Efekty kształcenia

Rozumienie klasycznej greckiej duchowości, znajomość podstawowych wątków mitycznych i ich roli w wychowaniu, podstawowa wiedza nt. posiadanego obecnie zasobu zachowanych utworów tragicznych.

Metody pracy

Wykład z elementami dyskusji


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.