Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Niemiecka korespondencja handlowa

Prowadzący: dr Karolina Kęsicka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 4.01.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 21.02.2019 18:30 - 20:00
2. czwartek 28.02.2019 18:30 - 20:00
3. czwartek 7.03.2019 18:30 - 20:00
4. czwartek 14.03.2019 18:30 - 20:00
5. czwartek 21.03.2019 18:30 - 20:00
6. czwartek 28.03.2019 18:30 - 20:00
7. czwartek 4.04.2019 18:30 - 20:00
8. czwartek 11.04.2019 18:30 - 20:00
9. czwartek 18.04.2019 18:30 - 20:00
10. czwartek 25.04.2019 18:30 - 20:00
11. czwartek 16.05.2019 18:30 - 20:00
12. czwartek 23.05.2019 18:30 - 20:00
13. czwartek 30.05.2019 18:30 - 20:00
14. czwartek 6.06.2019 18:30 - 20:00
15. czwartek 13.06.2019 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

 

Cele kursu

Celem kursu jest rozwijanie znajomości języka niemieckiego w sytuacjach życia zawodowego, związanych z prowadzeniem obcojęzycznej korespondencji w firmie.

Cele szczegółowe

 • zapoznanie ze strukturami gramatyczno-leksykalnymi właściwymi dla niemieckiej i polskiej korespondencji handlowej
 • opanowanie przez Słuchaczy leksyki dotyczącej sytuacji zawodowych na poziomie B1
 • zapoznanie ze strukturą tekstów użytkowych właściwych dla korespondencji handlowej z uwzględnieniem różnic kulturowych w zakresie komunikacji fachowej
 • opanowanie umiejętności formułowania prawidłowego pod względem struktury i treści oraz poprawnego językowo tekstu użytkowego z zakresu korespondencji handlowej

Tematyka kursu

Kurs prowadzony w języku polskim i niemieckim na poziomie B1. W trakcie zajęć słuchacze zapoznawani są z strukturami gramatyczno-leksykalnymi niemieckiego i polskiego listu handlowego oraz z wzorami pism handlowych w obu językach. Dla potrzeb kształtowania u słuchaczy poprawności stylistycznej w tłumaczeniu na język polski w zajęciach wykorzystywane są teksty paralelne w języku polskim. Poprzez pracę indywidualną z tekstem lub pracę zespołową nad tekstem słuchacze rozwijają praktyczną kompetencję językową, formułując przykładowe wzory pism w języku niemieckim na określony temat, rozwijając przy tym umiejętność pracy w zespole.

     1. Niemiecki i polski list handlowy – struktura i podstawowe zwroty używane w korespondencji handlowej

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta handlowa
 3. Zamówienie handlowe
 4. Przyjęcie zamówienia
 5. Faktura VAT
 6. Reklamacja
 7. Odpowiedź na reklamację
 8. Storno zamówienia
 9. Wezwanie dłużnika do zapłaty
 10. Prośba o przedłużenie terminu płatności

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • zna i rozumie struktury językowo-gramatyczne i stylistyczne stosowane w niemieckich pismach korespondencji handlowej
 • rozpoznaje strukturę różnych tekstów użytkowych właściwych dla korespondencji handlowej
 • potrafi komunikować się w sytuacjach życia zawodowego związanych z prowadzeniem korespondencji handlowej
 • potrafi poprawnie formułować w języku obcym pisma handlowe
 • ma kompetencję tłumaczeniową z zakresu omawianej tematyki
 • ma świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do stylu prowadzenia pisemnej korespondencji fachowej w języku niemieckim i polskim

Metody pracy

 • praca indywidualna
 • praca w parach
 • praca w grupach

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na sformułowaniu w języku niemieckim pisma handlowego na określony przez egzaminatora temat oraz dokonaniu tłumaczenia przykładowego pisma handlowego na język polski.