Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Niemiecka korespondencja handlowa

Prowadzący: dr Karolina Kęsicka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 5.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.03.2018 18:20 - 19:50
2. wtorek 20.03.2018 18:20 - 20:35
3. wtorek 27.03.2018 18:20 - 19:50
4. wtorek 10.04.2018 18:20 - 20:35
5. wtorek 17.04.2018 18:20 - 20:35
6. wtorek 24.04.2018 18:20 - 19:50
7. wtorek 8.05.2018 18:20 - 20:35
8. wtorek 15.05.2018 18:20 - 19:50
9. wtorek 22.05.2018 18:20 - 20:35
10. wtorek 29.05.2018 18:20 - 19:50
11. wtorek 5.06.2018 18:20 - 20:35
12. wtorek 12.06.2018 18:20 - 19:50

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

 

 

Cele kursu

Celem kursu jest rozwijanie znajomości języka niemieckiego w sytuacjach życia zawodowego, związanych z prowadzeniem obcojęzycznej korespondencji w firmie.

Cele szczegółowe

 • zapoznanie ze strukturami gramatyczno-leksykalnymi właściwymi dla niemieckiej i polskiej korespondencji handlowej
 • opanowanie przez Słuchaczy leksyki dotyczącej sytuacji zawodowych na poziomie B1
 • zapoznanie ze strukturą tekstów użytkowych właściwych dla korespondencji handlowej z uwzględnieniem różnic kulturowych w zakresie komunikacji fachowej
 • opanowanie umiejętności formułowania prawidłowego pod względem struktury i treści oraz poprawnego językowo tekstu użytkowego z zakresu korespondencji handlowej

Tematyka kursu

Kurs prowadzony w języku polskim i niemieckim na poziomie B1. W trakcie zajęć słuchacze zapoznawani są z strukturami gramatyczno-leksykalnymi niemieckiego i polskiego listu handlowego oraz z wzorami pism handlowych w obu językach. Dla potrzeb kształtowania u słuchaczy poprawności stylistycznej w tłumaczeniu na język polski w zajęciach wykorzystywane są teksty paralelne w języku polskim. Poprzez pracę indywidualną z tekstem lub pracę zespołową nad tekstem słuchacze rozwijają praktyczną kompetencję językową, formułując przykładowe wzory pism w języku niemieckim na określony temat, rozwijając przy tym umiejętność pracy w zespole.

     1. Niemiecki i polski list handlowy – struktura i podstawowe zwroty używane w korespondencji handlowej

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Oferta handlowa
 3. Zamówienie handlowe
 4. Przyjęcie zamówienia
 5. Faktura VAT
 6. Reklamacja
 7. Odpowiedź na reklamację
 8. Storno zamówienia
 9. Wezwanie dłużnika do zapłaty
 10. Prośba o przedłużenie terminu płatności

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • zna i rozumie struktury językowo-gramatyczne i stylistyczne stosowane w niemieckich pismach korespondencji handlowej
 • rozpoznaje strukturę różnych tekstów użytkowych właściwych dla korespondencji handlowej
 • potrafi komunikować się w sytuacjach życia zawodowego związanych z prowadzeniem korespondencji handlowej
 • potrafi poprawnie formułować w języku obcym pisma handlowe
 • ma kompetencję tłumaczeniową z zakresu omawianej tematyki
 • ma świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do stylu prowadzenia pisemnej korespondencji fachowej w języku niemieckim i polskim

Metody pracy

 • praca indywidualna
 • praca w parach
 • praca w grupach

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na sformułowaniu w języku niemieckim pisma handlowego na określony przez egzaminatora temat oraz dokonaniu tłumaczenia przykładowego pisma handlowego na język polski.