Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Niemiecka korespondencja handlowa (poziom B1)

Prowadzący: dr Karolina Kęsicka


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: niemiecki/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.01.2023 17:30 - 19:00
2. czwartek 2.02.2023 17:30 - 19:00
3. czwartek 9.02.2023 17:30 - 19:00
4. czwartek 16.02.2023 17:30 - 19:00
5. czwartek 23.02.2023 17:30 - 19:00
6. czwartek 2.03.2023 17:30 - 19:00
7. czwartek 9.03.2023 17:30 - 19:00
8. czwartek 16.03.2023 17:30 - 19:00
9. czwartek 23.03.2023 17:30 - 19:00
10. czwartek 30.03.2023 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest rozwijanie znajomości języka niemieckiego w sytuacjach życia zawodowego związanych z prowadzeniem obcojęzycznej korespondencji w firmie.

 

Cele szczegółowe:

 

 • rozwijanie kompetencji językowej poprzez zapoznanie ze strukturami gramatyczno-leksykalnymi właściwymi dla niemieckiej i polskiej korespondencji handlowej
 • opanowanie przez Słuchaczy leksyki dotyczącej sytuacji zawodowych w prezentowanych na kursie sytuacjach komunikacyjnych
 • zapoznanie ze strukturą tekstów użytkowych właściwych dla korespondencji handlowej z uwzględnieniem różnic kulturowych w zakresie komunikacji fachowej
 • opanowanie umiejętności formułowania prawidłowego pod względem struktury i treści oraz poprawnego językowo tekstu użytkowego z zakresu korespondencji handlowej

Tematyka kursu

 1. Niemiecki i polski list handlowy – struktura i podstawowe zwroty używane w korespondencji handlowej
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Oferta handlowa
 4. Zamówienie handlowe
 5. Przyjęcie zamówienia
 6. Faktura VAT
 7. Reklamacja
 8. Odpowiedź na reklamację
 9. Wezwanie dłużnika do zapłaty

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • zna i rozumie struktury językowo-gramatyczne i stylistyczne stosowane w niemieckich pismach korespondencji handlowej
 • rozpoznaje strukturę różnych tekstów użytkowych właściwych dla korespondencji handlowej
 • potrafi komunikować się w sytuacjach życia zawodowego związanych z prowadzeniem korespondencji handlowej
 • potrafi poprawnie formułować w języku obcym pisma handlowe
 • ma kompetencję tłumaczeniową z zakresu omawianej tematyki
 • ma świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do stylu prowadzenia pisemnej korespondencji fachowej w języku niemieckim i polskim.

Metody pracy

 • praca indywidualna
 • praca w parach

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na sformułowaniu w języku niemieckim pisma handlowego na określony przez egzaminatora temat.