Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Niemiecka korespondencja handlowa (poziom B1)

Prowadzący: dr Karolina Kęsicka


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: niemiecki / polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 23.03.2017 18:30 - 20:00
2. czwartek 30.03.2017 18:30 - 20:00
3. czwartek 6.04.2017 18:30 - 20:00
4. czwartek 13.04.2017 18:30 - 20:00
5. czwartek 20.04.2017 18:30 - 20:00
6. czwartek 27.04.2017 18:30 - 20:00
7. czwartek 4.05.2017 18:30 - 20:00
8. czwartek 11.05.2017 18:30 - 20:00
9. czwartek 18.05.2017 18:30 - 20:00
10. czwartek 25.05.2017 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs prowadzony w języku polskim i niemieckim na poziomie B1.

W trakcie zajęć słuchacze zapoznawani są z strukturami gramatyczno-leksykalnymi niemieckiego i polskiego listu handlowego oraz z wzorami pism handlowych w obu językach. Dla potrzeb kształtowania u słuchaczy poprawności stylistycznej w tłumaczeniu na język polski w zajęciach wykorzystywane są teksty paralelne w języku polskim. Poprzez pracę indywidualną z tekstem lub pracę zespołową nad tekstem słuchacze rozwijają praktyczną kompetencję językową, formułując przykładowe wzory pism w języku niemieckim na określony temat, rozwijając przy tym umiejętność pracy w zespole.

 

Cele kursu

Cel ogólny:

Rozwijanie znajomości języka niemieckiego w sytuacjach życia zawodowego związanych z prowadzeniem obcojęzycznej korespondencji w firmie.

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie ze strukturami gramatyczno-leksykalnymi właściwymi dla niemieckiej i polskiej korespondencji handlowej
 • opanowanie przez Słuchaczy leksyki dotyczącej sytuacji zawodowych na poziomie B1
 • zapoznanie ze strukturą tekstów użytkowych właściwych dla korespondencji handlowej z uwzględnieniem różnic kulturowych w zakresie komunikacji fachowej
 • opanowanie umiejętności formułowania prawidłowego pod względem struktury i treści oraz poprawnego językowo tekstu użytkowego z zakresu korespondencji handlowej

Tematyka kursu

 1. Niemiecki i polski list handlowy – struktura i podstawowe zwroty używane w korespondencji handlowej
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Oferta handlowa
 4. Zamówienie handlowe
 5. Przyjęcie zamówienia
 6. Faktura VAT
 7. Reklamacja
 8. Odpowiedź na reklamację
 9. Storno zamówienia

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • zna i rozumie struktury językowo-gramatyczne i stylistyczne stosowane w niemieckich pismach korespondencji handlowej
 • rozpoznaje strukturę różnych tekstów użytkowych właściwych dla korespondencji handlowej
 • potrafi komunikować się w sytuacjach życia zawodowego związanych z prowadzeniem korespondencji handlowej
 • potrafi poprawnie formułować w języku obcym pisma handlowe
 • ma kompetencję tłumaczeniową z zakresu omawianej tematyki
 • ma świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do stylu prowadzenia pisemnej korespondencji fachowej w języku niemieckim i polskim

Metody pracy

 • praca samodzielna
 • praca w parach
 • praca w grupach

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny