Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Niemiecka terminologia prawnicza-część 2 (dla średniozaawansowanych)

Prowadzący: mgr Jadwiga Kopeć


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2019
Zamknięcie zapisów: 7.10.2019
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 21

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 19.10.2019 17:15 - 19:30
2. sobota 26.10.2019 17:15 - 19:30
3. sobota 9.11.2019 17:15 - 19:30
4. sobota 16.11.2019 17:15 - 19:30
5. sobota 23.11.2019 17:15 - 19:30
6. sobota 30.11.2019 17:15 - 19:30
7. sobota 7.12.2019 17:15 - 19:30
8. sobota 14.12.2019 17:15 - 19:30
9. sobota 11.01.2020 17:15 - 19:30
10. sobota 18.01.2020 17:15 - 19:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Rozwijanie i ćwiczenie umiejętności językowych ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie niemieckiej terminologii prawniczej w zakresie poszczególnych dziedzin prawa niemieckiego.

Wymagania wstępne:
1) Ukończenie kursu ,,Niemiecka terminologia prawnicza – wprowadzenie’’
albo
2) Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B2.

Tematyka kursu

1. Prawo konstytucyjne
2. Prawo cywilne
3. Prawo rzeczowe
4. Prawo rodzinne
5. Prawo spadkowe
6. Prawo karne
7. Prawo administracyjne
8. Prawo spółek handlowych
9. Prawo pracy
10. Postępowania: karne, cywilne, administracyjne, sądowo-administracyjne
11. Prawo Unii Europejskiej

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie:
• znał terminologię, zagadnienia i instytucje w zakresie poszczególnych dziedzin prawa niemieckiego
• potrafił tłumaczyć teksty prawnicze, fragmenty ustaw i orzeczeń
• potrafił posługiwać się niemiecką terminologią prawniczą w praktyce (czytanie, pisanie, mówienie)
• potrafił dokonać charakterystyki współczesnego ustroju, struktury i funkcjonowania państwa niemieckiego oraz poszczególnych instytucji prawnych
• potrafił rozwiązać proste kazusy zgodnie z przedstawionym podczas kursu schematem
• potrafił samodzielnie wyszukiwać informacji o prawie niemieckim

Metody pracy

• wykład - wprowadzenie do tematyki
• ćwiczenia gramatyczno-leksykalne
• praca indywidulna, praca w parach lub grupach
• analiza tekstów prawniczych, ustaw, orzecznictwa
• tłumaczenie tekstów prawniczych
• dyskusja
• rozwiązywanie prostych kazusów
• prezentacja multimedialna
• materiały audiowizualne


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny z zakresu obejmującego tematykę kursu:
• tłumaczenie tekstu prawniczego z języka niemieckiego na polski
• rozwiązanie ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych
• sporządzenie własnego tekstu na wskazany temat

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów