Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Niemiecka terminologia prawnicza-wprowadzenie

Prowadzący: mgr Jadwiga Kopeć


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2019
Zamknięcie zapisów: 7.10.2019
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 21

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 15.10.2019 17:20 - 19:00
2. wtorek 22.10.2019 17:20 - 19:00
3. wtorek 29.10.2019 17:20 - 19:00
4. wtorek 5.11.2019 17:20 - 19:00
5. wtorek 12.11.2019 17:20 - 19:00
6. wtorek 19.11.2019 17:20 - 19:00
7. wtorek 26.11.2019 17:20 - 19:00
8. wtorek 3.12.2019 17:20 - 19:00
9. wtorek 10.12.2019 17:20 - 19:00
10. wtorek 17.12.2019 17:20 - 19:00
11. wtorek 7.01.2020 17:20 - 19:00
12. wtorek 14.01.2020 17:20 - 19:00
13. wtorek 21.01.2020 17:20 - 19:00
14. wtorek 28.01.2020 17:20 - 19:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawową terminologią prawniczą oraz instytucjami w zakresie poszczególnych dziedzin prawa niemieckiego. Wymagana jest znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie B1.

Tematyka kursu

 1. Podstawowe pojęcia, dziedziny i gałęzie prawa
 2. Prawo konstytucyjne
 3. Prawo cywilne
 4. Prawo rodzinne
 5. Prawo spadkowe
 6. Prawo karne
 7. Prawo administracyjne
 8. Prawo Unii Europejskiej
 9. Prawo spółek handlowych
 10. Prawo pracy 

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie:

 • znał podstawową terminologię w zakresie poszczególnych dziedzin prawa niemieckiego
 • znał podstawowe zagadnienia i instytucje w zakresie poszczególnych dziedzin prawa niemieckiego
 • umiał tłumaczyć z języka polskiego na niemiecki oraz z języka niemieckiego na polski podstawowe terminy, wyrażenia i frazeologię charakterystyczną dla poszczególnych dziedzin prawa niemieckiego
 • potrafił posługiwać się niemiecką terminologią prawniczą w praktyce
 • znał podstawy współczesnego ustroju, struktury i funkcjonowania państwa niemieckiego
 • potrafił samodzielnie wyszukiwać informacji o prawie niemieckim.

Metody pracy

 • wykład - wprowadzenie do tematyki
 • ćwiczenia gramatyczno-leksykalne
 • praca indywidulna, praca w parach lub grupach
 • analiza prostych tekstów prawniczych
 • tłumaczenie fragmentów tekstów prawniczych
 • prezentacja multimedialna
 • materiały audiowizualne

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny z zakresu obejmującego tematykę kursu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów