Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Niemiecki język biznesowy w komunikacji ustnej (poziom B2)

Prowadzący: dr Karolina Kęsicka


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: niemiecki/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 29.03.2023 17:30 - 19:45
2. środa 5.04.2023 17:30 - 19:45
3. środa 12.04.2023 17:30 - 19:45
4. środa 19.04.2023 17:30 - 19:45
5. środa 26.04.2023 17:30 - 19:45
6. środa 10.05.2023 17:30 - 19:45

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest rozwijanie u słuchaczy kompetencji językowej ukierunkowanej na komunikację ustną w sytuacjach biznesowych z udziałem klienta / partnera niemieckojęzycznego. Kurs dedykowany jest zatem w szczególności osobom podejmującym pracę w firmach niemieckojęzycznych lub nastawionych na kontakty handlowe z niemieckimi partnerami, a także osobom, które chciałyby pracować zawodowo w otoczeniu biznesowym z językiem niemieckim.

Cele szczegółowe:

 

 • rozwijanie kompetencji językowej poprzez zapoznanie z różnymi sytuacjami komunikacyjnymi w przedsiębiorstwie, stylem komunikacji ustnej w języku niemieckim oraz strukturami językowymi stosowanymi w danej sytuacji
 • rozwijanie umiejętności przygotowywania i wygłaszania prezentacji o tematyce biznesowej w języku niemieckim
 • zapoznanie z terminologią fachową z zakresu ekonomii właściwą dla symulowanych sytuacji biznesowych
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy biznesowej połączonej z elementami negocjacji, szybkiego reagowania i pracy zespołowej

 

Tematyka kursu

 1. Rozmowa kwalifikacyjna o pracę (3 godz.)
 2. Prowadzenie rozmów telefonicznych z klientem (3. godz.)
 3. Przedstawianie prezentacji na spotkaniach biznesowych (3 godz.)
 4. Rozmowy biznesowe podczas targów (3 godz.)
 5. Negocjacje oferty handlowej (3 godz.)
 6. Komunikacja w sytuacjach reklamacji (3 godz.)

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • zna i rozumie struktury językowo-gramatyczne i stylistyczne stosowane w niemieckim języku biznesowym w komunikacji ustnej
 • potrafi stosować poznane struktury i słownictwo fachowe w sytuacjach zawodowych
 • ma kompetencję dziedzinową z zakresu omawianej tematyki
 • potrafi sprawnie komunikować się po niemiecku w różnych formach komunikacji ustnej (dialog, prezentacja, negocjacje)

 

Metody pracy

 • praca indywidualna
 • praca w parach / grupach

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny polegający na symulacji rozmowy biznesowej w języku niemieckim na określony przez egzaminatora temat z udziałem egzaminatora lub innego uczestnika kursu.