Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Niemiecki język prawniczy w tłumaczeniach ustnych (poziom B2)

Prowadzący: dr Karolina Kęsicka


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 310,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: niemiecki/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 30.03.2023 17:30 - 19:00
2. czwartek 6.04.2023 17:30 - 19:00
3. czwartek 13.04.2023 17:30 - 19:00
4. czwartek 20.04.2023 17:30 - 19:00
5. czwartek 27.04.2023 17:30 - 19:00
6. czwartek 4.05.2023 17:30 - 19:00
7. czwartek 11.05.2023 17:30 - 19:00
8. czwartek 18.05.2023 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z kluczową terminologią z zakresu niemieckiego prawa cywilnego i karnego oraz rozwijanie umiejętności tłumaczenia tekstów prawniczych w różnych technikach tłumaczenia ustnego. Kurs dedykowany jest w szczególności osobom zainteresowanym podejściem do egzaminu na tłumacza przysięgłego i/lub początkującym tłumaczom ustnym.

 

Cele szczegółowe:

 

 • rozwijanie kompetencji językowej poprzez zapoznanie z podstawową terminologią fachową z dziedziny niemieckiego prawa cywilnego i karnego
 • zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tłumaczenia ustnego (a vista i konsekutywnym) oraz ćwiczenia praktyczne w ich stosowaniu
 • zapoznanie z właściwościami niemieckiego języka prawnego/prawniczego z uwzględnieniem różnic kulturowych w zakresie terminologii
 • tłumaczenie typowych pism sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym

Tematyka kursu

 1. Niemiecki język prawny – przegląd kluczowych właściwości (2 godz.)
 2. Techniki tłumaczenia ustnego – wprowadzenie (2 godz.)
 3. Tłumaczenia a vista – ćwiczenia ABA (6 godz.)
 4. Tłumaczenia konsekutywne – ćwiczenia ABA (6 godz.)

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 • zna i rozumie struktury językowo-gramatyczne i stylistyczne stosowane w niemieckim języku prawnym
 • rozpoznaje strukturę różnych pism sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym
 • zna techniki tłumaczenia ustnego
 • potrafi stosować poznane techniki tłumaczenia w sytuacjach zawodowych
 • ma kompetencję dziedzinową z zakresu omawianej tematyki
 • ma świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do terminologii prawa cywilnego i karnego

Metody pracy

 • praca indywidualna
 • praca w parach

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny polegający na przetłumaczeniu jednego tekstu w technice a vista  i jednego tekstu w technice tłumaczenia konsekutywnego na określony przez egzaminatora temat.