Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Niemiecki język specjalistyczny z zakresu ekonomii

Prowadzący: dr Joanna Kic-Drgas


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski i niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2017 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 30.01.2017 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 6.02.2017 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 13.02.2017 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 20.02.2017 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 27.02.2017 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 6.03.2017 17:00 - 18:30
8. poniedziałek 13.03.2017 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 20.03.2017 17:00 - 18:30
10. poniedziałek 27.03.2017 17:00 - 18:30
11. poniedziałek 3.04.2017 17:00 - 18:30
12. poniedziałek 10.04.2017 17:00 - 18:30
13. poniedziałek 24.04.2017 17:00 - 18:30
14. poniedziałek 8.05.2017 17:00 - 18:30
15. poniedziałek 15.05.2017 17:00 - 18:30

Collegium HCP
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198; 61-485 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii oraz zaprezentowanie terminologii z danego zakresu oraz rozwijanie sprawności mówienia, rozumienia tekstu pisanego i czytanego w danym zakresie tematycznym. Kurs będzie obejmował zagadnienia prezentowane w ujęciu kontrastywnym.

Tematyka kursu

Zajęcia 1. Wprowadzenie podstawowych terminów, ekonomia, ekonomika, makro-, mikroekonomia, cechy charakterystyczne języka specjalistycznego w zakresie ekonomii.

Zajęcia 2. Dobra a usługi, rodzaje dóbr, decyzje konsumenckie, koszty alternatywne – ćwiczenia terminologiczne.

Zajęcia 3. Popyt, definicja, rodzaje, czynniki kształtujące popyt, ćwiczenia terminologiczne oraz ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia tekstów pisanych.

Zajęcia  4. Podaż, definicja, rodzaje, czynniki kształtujące podaż, ćwiczenia terminologiczne oraz ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu.

Zajęcia 5. Słownictwo używane do opisu danych statystycznych , wykresów, opisywanie diagramów i grafów.

Zajęcia 6. Waluta, kursy, czynniki kształtujące politykę walutową i pieniężną, ćwiczenia terminologiczne oraz streszczanie tekstów, wybieranie najważniejszych wiadomości.

Zajęcia 7. Pracownik, pracodawca, związki zawodowe i ich znaczenie dla gospodarki, bezrobocie, struktura i najważniejsze elementy umów, na przykładzie umowy o pracę.

Zajęcia 8. Przygotowanie krótkich wystąpień związanych z zagadnieniami ekonomicznymi, słownictwo typowe dla wystąpień publicznych i prezentacji,

Zajęcia 9. Negocjacje biznesowe, strategie, słownictwo charakterystyczne dla negocjacji, ćwiczenia ustne, praca w grupach.

Zajęcia 10. Podsumowanie, ćwiczenia powtórzeniowe.

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

  • rozumiał  oraz umiał nazwać i zdefiniować w języku niemieckim podstawowe zagadnienia zakresu ekonomii, jak podaż, popyt, zadania makro i mikro ekonomii.
  • poznaną wiedzę będzie umiał wykorzystać przy formułowaniu krótkich form pisemnych dotyczących zagadnień ekonomicznych, jak e-mail, raport.
  • umiał opisać grafy, wykresy, diagramy w języku niemieckim.
  • potrafił przygotować dłuższą wypowiedz w języku niemieckim i zaprezentować określony temat z zakresu ekonomii.
  • umiał nazwać elementy umowy, zrozumieć podstawowe sformułowania  typowe dla umowy o pracę

Metody pracy

Prezentacja, konwersacje, praca w grupach, tłumaczenia, praca projektowa.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.