Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Niemiecki język specjalistyczny z zakresu motoryzacji

Prowadzący: dr Joanna Kic-Drgas


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: niemiecki / polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 3.04.2017 17:00 - 20:15
2. poniedziałek 10.04.2017 17:00 - 20:15
3. poniedziałek 24.04.2017 17:00 - 20:15
4. poniedziałek 8.05.2017 17:00 - 20:15
5. poniedziałek 15.05.2017 17:00 - 20:15
6. poniedziałek 22.05.2017 17:00 - 20:15
7. poniedziałek 29.05.2017 17:00 - 20:15
8. poniedziałek 5.06.2017 17:00 - 20:15

Collegium HCP
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198; 61-485 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Wymagany poziom znajomości języka niemieckiego - B1

 

Cele kursu

Kurs ma na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych zagadnień z zakresu motoryzacji oraz zaprezentowanie terminologii z danego zakresu. Oraz rozwijanie sprawności mówienia, rozumienia tekstu pisanego i czytanego w danym zakresie tematycznym. Kurs ma charakter kontrastywny polsko/niemiecki.

Tematyka kursu

Zajęcia 1. Wprowadzenie podstawowych terminów dotyczących budowy samochodu.

Zajęcia 2. Silniki, rodzaje, właściwości – ćwiczenia terminologiczne.

Zajęcia 3. Zawieszenie, systemy elektroniczne, rozwiązania hybrydowe - ćwiczenia terminologiczne.

Zajęcia 4. Podstawowe słownictwo z zasad ruchu drogowego - ćwiczenia terminologiczne oraz ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia tekstów pisanych.

Zajęcia  5.  Podstawowa diagnostyka samochodowa – ćwiczenia terminologiczne oraz ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu.

Zajęcia 6. Wypadek drogowy - ćwiczenia terminologiczne oraz streszczanie tekstów, wybieranie najważniejszych wiadomości z tekstu.

Zajęcia 7.  Zakup samochodu, struktura i najważniejsze elementy umów, na przykładzie umowy kupna/sprzedaży.

Zajęcia 8. Przygotowanie krótkich wystąpień związanych z zagadnieniami motoryzacyjnymi, słownictwo typowe dla wystąpień publicznych i prezentacji.

Zajęcia 9. Dokumenty samochodowe, rejestracja samochodu, ćwiczenia tłumaczeniowe.

Zajęcia 10. Podsumowanie, ćwiczenia powtórzeniowe.

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

  • rozumiał  oraz umiał nazwać w języku niemieckim części samochodu
  • mógł zdefiniować oraz nazwać w języku niemieckim podstawowe zagadnienia  zakresu diagnostyki samochodowej, zasad ruchu drogowego, najnowszych rozwiązań technologicznych w przemyśle samochodowym oraz skategoryzować rodzaje silników i opisać ich pracę.
  • umiał opisać podstawowe dokumenty samochodowe, rozpoznać typowe dla nich sformułowania leksykalno-gramatyczne w języku polskim i niemieckim,
  • potrafił przygotować dłuższą wypowiedz w języku niemieckim i zaprezentować określony temat z zakresu motoryzacji
  • umiał nazwać elementy umowy, zrozumieć podstawowe sformułowania  typowe dla umowy kupna sprzedaży samochodu

Metody pracy

Prezentacja, konwersacje, praca w grupach, tłumaczenia, praca projektowa.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.