Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Niemiecki język specjalistyczny z zakresu motoryzacji

Prowadzący: dr Joanna Kic-Drgas


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: niemiecki / polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 3.04.2017 17:00 - 20:15
2. poniedziałek 10.04.2017 17:00 - 20:15
3. poniedziałek 24.04.2017 17:00 - 20:15
4. poniedziałek 8.05.2017 17:00 - 20:15
5. poniedziałek 15.05.2017 17:00 - 20:15
6. poniedziałek 22.05.2017 17:00 - 20:15
7. poniedziałek 29.05.2017 17:00 - 20:15
8. poniedziałek 5.06.2017 17:00 - 20:15

Collegium HCP
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198; 61-485 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Wymagany poziom znajomości języka niemieckiego - B1

 

Cele kursu

Kurs ma na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych zagadnień z zakresu motoryzacji oraz zaprezentowanie terminologii z danego zakresu. Oraz rozwijanie sprawności mówienia, rozumienia tekstu pisanego i czytanego w danym zakresie tematycznym. Kurs ma charakter kontrastywny polsko/niemiecki.

Tematyka kursu

Zajęcia 1. Wprowadzenie podstawowych terminów dotyczących budowy samochodu.

Zajęcia 2. Silniki, rodzaje, właściwości – ćwiczenia terminologiczne.

Zajęcia 3. Zawieszenie, systemy elektroniczne, rozwiązania hybrydowe - ćwiczenia terminologiczne.

Zajęcia 4. Podstawowe słownictwo z zasad ruchu drogowego - ćwiczenia terminologiczne oraz ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia tekstów pisanych.

Zajęcia  5.  Podstawowa diagnostyka samochodowa – ćwiczenia terminologiczne oraz ćwiczenia rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu.

Zajęcia 6. Wypadek drogowy - ćwiczenia terminologiczne oraz streszczanie tekstów, wybieranie najważniejszych wiadomości z tekstu.

Zajęcia 7.  Zakup samochodu, struktura i najważniejsze elementy umów, na przykładzie umowy kupna/sprzedaży.

Zajęcia 8. Przygotowanie krótkich wystąpień związanych z zagadnieniami motoryzacyjnymi, słownictwo typowe dla wystąpień publicznych i prezentacji.

Zajęcia 9. Dokumenty samochodowe, rejestracja samochodu, ćwiczenia tłumaczeniowe.

Zajęcia 10. Podsumowanie, ćwiczenia powtórzeniowe.

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie:

  • rozumiał  oraz umiał nazwać w języku niemieckim części samochodu
  • mógł zdefiniować oraz nazwać w języku niemieckim podstawowe zagadnienia  zakresu diagnostyki samochodowej, zasad ruchu drogowego, najnowszych rozwiązań technologicznych w przemyśle samochodowym oraz skategoryzować rodzaje silników i opisać ich pracę.
  • umiał opisać podstawowe dokumenty samochodowe, rozpoznać typowe dla nich sformułowania leksykalno-gramatyczne w języku polskim i niemieckim,
  • potrafił przygotować dłuższą wypowiedz w języku niemieckim i zaprezentować określony temat z zakresu motoryzacji
  • umiał nazwać elementy umowy, zrozumieć podstawowe sformułowania  typowe dla umowy kupna sprzedaży samochodu

Metody pracy

Prezentacja, konwersacje, praca w grupach, tłumaczenia, praca projektowa.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów