Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Niesamowity Meksyk- konwersacje po hiszpańsku o Meksyku na poziomie B2+ i C1

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Iwona Kasperska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 29.03.2023 16:45 - 18:15
2. środa 5.04.2023 16:45 - 18:15
3. środa 12.04.2023 16:45 - 18:15
4. środa 19.04.2023 16:45 - 18:15
5. środa 26.04.2023 16:45 - 18:15
6. środa 10.05.2023 16:45 - 18:15
7. środa 17.05.2023 16:45 - 18:15
8. środa 24.05.2023 16:45 - 18:15
9. środa 31.05.2023 16:45 - 18:15
10. środa 7.06.2023 16:45 - 18:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Kurs ma charakter kulturoznawczo-językowy i jego podstawowy cel to przybliżenie kultury Meksyku oraz meksykańskiej odmiany języka hiszpańskiego. W trakcie kursu będzie mowa o niektórych najważniejszych wydarzeniach historycznych, które ukształtowały współczesność tego kraju. Największy nacisk zostanie położony na uzyskanie i/lub rozwinięcie kompetencji interkulturowej i językowej. Rozliczne tematy zostaną wprowadzone za pomocą tekstów, nagrań audio i video oraz ćwiczeń językowych – pisemnych i ustnych – o charakterze leksykalnym. Poszczególne zagadnienia będą dyskutowane w języku hiszpańskim na dostosowanym do słuchaczy poziomie w celu rozwinięcia słownictwa tematycznego i umożliwienia wypowiadania się w języku hiszpańskim na bardziej skomplikowane tematy. Osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy zostaną zaproponowane lektury w języku polskim i hiszpańskim (fikcja literacka) oraz filmy fabularne i materiały audio i video dostępne w Internecie.

Tematyka kursu

  1. Sytuacja geograficzno-polityczna Meksyku. Meksyk jako kraj wielokulturowy i wielojęzyczny.
  2. Starożytny Meksyk i ciągłość kulturowa. Podbój i kolonizacja oraz ich konsekwencje dla współczesnego Meksyku.
  3. Rdzenni mieszkańcy Meksyku. Przykład języka nahuatl i kultury duchowej i materialnej Indian Nahua w Meksyku.
  4. Miasto Meksyk jako przykład megalopolis.
  5. Meksykańskie filmy o Meksyku. Roma Alfonsa Cuaróna.
  6. Co Meksyk ofiarował światu? Kuchnia i produkty meksykańskie.
  7. Najbardziej znani Meksykanie: pisarze i artyści.
  8. Religie w Meksyku: od Quetzalcoatla do Santa Muerte poprzez Matkę Boską Guadalupanę.
  9. Meksykańskie Święto Zmarłych.
  10. Najciekawsze miejsca w Meksyku.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacze będą posiadali ogólną wiedzę na temat najważniejszych aspektów współczesnej kultury Meksyku. Będą umieli wypowiadać się w języku hiszpańskim o różnych zjawiskach kulturowych, stosując adekwatne do kontekstu kulturowego nazewnictwo. Podniosą swoje kompetencje na poziomie języka mówionego.  

Metody pracy

Mini-wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, praca nad krótkimi tekstami i fragmentami filmów fabularnych i dokumentalnych oraz piosenkami i mapami, ćwiczenia leksykalne pisemne i ustne obejmujące słownictwo tematyczne.   


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemny test leksykalno-kulturoznawczy obejmujący tematykę zajęć.