Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Nowoczesne techniki w fizyce i medycynie

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Henryk Drozdowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 22.01.2021 16:00 - 18:15
2. piątek 29.01.2021 16:00 - 18:15
3. piątek 5.02.2021 16:00 - 18:15
4. piątek 12.02.2021 16:00 - 18:15
5. piątek 19.02.2021 16:00 - 18:15
6. piątek 26.02.2021 16:00 - 18:15
7. piątek 5.03.2021 16:00 - 18:15
8. piątek 12.03.2021 16:00 - 18:15
9. piątek 19.03.2021 16:00 - 18:15
10. piątek 26.03.2021 16:00 - 18:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Ukazanie rozległe i użyteczne zastosowania transferu technologii między fizyką a medycyną. Pokazy filmów ilustrujących najnowsze narzędzia i przyrządy współczesnej fizyki i medycyny. Wspólna dyskusja o ich zastosowaniach dla potrzeb człowieka.   

Tematyka kursu

 1. Dlaczego buduje się wielkie akceleratory?
    2. LHC – Wielki Zderzacz Hadronów w CERN-ie (fascynujące fakty techniczne)
    3. Wielkie narzędzia fizyki jądrowej
    4. Synchrotron Solaris – małe Słońce na Ziemi
    5. Jak odkryto fale grawitacyjne? – detektory LIGO

 

 1. Wielkie przyrządy nowoczesnej astrofizyki: teleskopy, reflektory, wielkie kamery   o dużej światłosile, największe teleskopy słoneczne 
    7. Misja NASA i SpaceX (pogram Elona Muska)
    8. Terapia protonowa nowotworów oka
    9. Tomografia magnetyczno-rezonansowa (atlasy mózgu)
  10. Perspektywy techniki rentgenowskiej w diagnostyce chorób nowotworowych  

 

Efekty kształcenia

 1. Zapoznać słuchaczy z nowoczesnymi technikami w fizyce i medycynie.
  2. Zachęcić do refleksji nad tezą, że technika zmieniła wszystko, cały świat, ale nie zmieniła
  ludzkiego myślenia
  .    
    3. Pokazać, że fizyka i medycyna są interdyscyplinarne, otwarte na nowe wyzwania. 

Metody pracy

wysłuchanie wykładów, pokazy filmów popularnonaukowych i wspólna dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.