Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Nowoczesne techniki w medycynie

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Henryk Drozdowski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 25.03.2022 16:00 - 18:15
2. piątek 1.04.2022 16:00 - 18:15
3. piątek 8.04.2022 16:00 - 18:15
4. piątek 22.04.2022 16:00 - 18:15
5. piątek 29.04.2022 16:00 - 18:15

Wydział Fizyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Ukazać rozległe i użyteczne zastosowania transferu technologii w medycynie. Pokazy filmów ilustrujących najnowsze narzędzia i przyrządy współczesnej medycyny. Wspólna dyskusja o zastosowaniach technik medycznych dla potrzeb człowieka.   

Tematyka kursu

Technika rentgenowska w diagnostyce chorób nowotworowych       
  2. Tomografia magnetyczno-rezonansowa (atlasy mózgu)
  3. Terapia protonowa nowotworów oka

  1. Wybrane metody terapii nowotworów
  2. Radiologia zabiegowa
  3. Medycyna nuklearna
     7. Nanomedycyna
      8. Cyklotrony medyczne

  9. Brachyterapia
 10. Angiografia tętnic i żył obwodowych

Efekty uczenia się

1. Zapoznać słuchaczy z nowoczesnymi technikami w medycynie.
  2. Zachęcić do refleksji nad tezą, że technika zmieniła wszystko, cały świat, ale nie zmieniła
      ludzkiego myślenia
.    
  3. Pokazać, że medycyna współczesna jest interdyscyplinarna, otwarta na nowe wyzwania. 

Metody pracy

wysłuchanie wykładów, pokazy filmów popularnonaukowych i wspólna dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.