Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

O fotografiach w sztuce, nauce, prasie i kulturze popularnej- wprowadzenie

Prowadzący: dr Dorota Łuczak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 9.10.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 29.10.2020 16:30 - 18:00
2. czwartek 5.11.2020 16:30 - 18:00
3. czwartek 12.11.2020 16:30 - 18:00
4. czwartek 26.11.2020 16:30 - 18:00
5. czwartek 3.12.2020 16:30 - 18:00
6. czwartek 10.12.2020 16:30 - 18:00
7. czwartek 17.12.2020 16:30 - 18:00
8. czwartek 7.01.2021 16:30 - 18:00
9. czwartek 14.01.2021 16:30 - 18:00
10. czwartek 21.01.2021 16:30 - 18:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat wybranych zjawisk z zakresu historii fotografii i fotografii współczesnej. Przedstawienie krytycznej refleksji na temat fotografii jako narzędzia kultury wizualnej, ale także nauki. Wskazanie trudności w jednoznacznej klasyfikacji wybranych praktyk.

Tematyka kursu

Wykłady będą skupione na wybranych zagadnieniach z historii fotografii i współczesnej kultury wizualnej, które zostaną omówione w sposób krytyczny i przekrojowy na każdym ze spotkań. Cykl dziesięciu wykładów będzie obejmował następujące zagadnienia:
1. Historia początków fotografii - wynalazek czy odkrycie? Kultura czy natura? Magia czy
nauka?
2. Fotografia jako narzędzie nauki
3. Fotografia i maszyna archiwizacyjna
4. Fotografia jako narzędzie modernizacji świata
5. Fotograficzne warunki postmodernizmu
6. Obrazy fotograficzne w sztuce współczesnej
7. Czy fotografie mogą być nieostre?
8. Zwrot cyfrowy w fotografii
9.Widoki cudzego cierpienia
10. Fotografia wernakularna - wszyscy jesteśmy fotografami, wszyscy zbieramy fotografie,
wszyscy mamy fotografie w pamięci.

Efekty kształcenia

Wiedza na temat wybranych zagadnień z historii fotografii i współczesnych zjawisk, w których fotografia odgrywa istotną rolę oraz umiejętność ich krytycznej analizy i oceny.

Metody pracy

Wykład z elementami dyskusji


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.