Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

O piśmie ręcznym w kryminalistyce, czyli co można wyczytać z naszego grafizmu

Prowadzący: dr Jagoda Dzida


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 6.05.2023 10:00 - 13:00
2. sobota 13.05.2023 10:00 - 13:00
3. sobota 20.05.2023 10:00 - 13:00
4. sobota 27.05.2023 10:00 - 13:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników kursu z problematyką kryminalistycznych badań pisma ręcznego. Uczestnicy zostaną zapoznani z zarysem historycznym badań pismoznawczych (w tym założeniami grafologii) oraz poznają metody i cele współczesnych badań pismoznawczych, a także możliwości dokonywania ustaleń na podstawie pisma. Istotnym elementem kursu jest umożliwienie uczestnikom nabywania wiedzy w praktyce - poprzez samodzielną analizę grafizmu pisma.

Tematyka kursu

 1. Dokument i jego rola w kryminalistyce, czyli kilka słów o kryminalistycznych badaniach dokumentów.
 2. Pismo ręczne: wzorzec graficzny – czyli elementarz i jego rola w procesie nauki pisania oraz etapy rozwoju pisma i określanie potencjalnego wieku wykonawcy próby pisma.
 3. Badania klasyfikacyjne pisma ręcznego, czyli ustalanie potencjalnej grupy wykonawców pisma.
 4. Badania indywidualizacyjne, czyli o sposobie określania wykonawcy próby pisma ręcznego.
 5. Typy prób pisma ręcznego – czym są oraz czy można je łatwo rozróżnić.
 6. Meandry nauki, czyli grafologia i jej założenia.

Efekty uczenia się

 1. Zapamiętanie wiadomości

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Zdefiniować cele i wymienić rodzaje badań dokumentów.
 • Wymienić podstawowe typy prób pisma ręcznego.
 • Zdefiniować rodzaje cech graficznych pisma ręcznego.
 • Zdefiniować, czym są badania pismoznawcze.
 • Zidentyfikować istotę grafologii.
 1. Zrozumienie wiadomości

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Rozróżnić poszczególne etapy rozwoju pisma ręcznego ze względu na cechy graficzne oraz domniemany wiek wykonawcy pisma.
 • Streścić przebieg badań pismoznawczych.
 • Zilustrować poszczególne typy prób pisma ręcznego.
 • Rozróżnić pojęcia grammy, konstrukcyjnych punktów zatrzymania oraz impulsu.
 • Wyjaśnić, na czym polegają poszczególne etapy kryminalistycznych badań dokumentów.
 1. Zastosowanie wiedzy w sytuacjach typowych

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Porównać poszczególne metody badań pisma ręcznego.
 • Określić założenia grafologii i porównać ją z badaniami pismoznawczymi.
 • Określić, w jaki sposób należy pobrać materiał porównawczy do badań pismoznawczych.
 • Dokonać oceny grafizmu pod kątem występujących w nim cech grupowych i indywidualizujących.
 • Wybrać, który rodzaj badań jest możliwy do przeprowadzenia w danej sytuacji.
 1. Zastosowanie w sytuacjach problemowych

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Przeanalizować, jakie badania pisma ręcznego należałoby przeprowadzić w danej sytuacji.
 • Ocenić wartość wykrywczą pisma ręcznego.
 • Przeanalizować możliwe sposoby dowodzenia na podstawie śladów pisma ręcznego.
 • Przewidzieć, które cechy graficzne mogą być przydane dla dokonywania poszczególnych ustaleń.
 • Przewidzieć, jakie mogą być ograniczenia badawcze pisma ręcznego.

Metody pracy

Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne (analiza grafizmu pisma, określanie typu próby przy wykorzystaniu jej cech graficznych).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.