Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

O wyobraźni socjologicznej- krótki kurs socjologii

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Daria Hejwosz-Gromkowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.10.2023 17:45 - 20:00
2. środa 8.11.2023 17:45 - 20:00
3. środa 15.11.2023 17:45 - 20:00
4. środa 22.11.2023 17:45 - 20:00
5. środa 29.11.2023 17:45 - 20:00

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Przybliżenie podstawowej wiedzy z zakresu socjologii, która pozwoli uczestnikowi na zrozumienie czym jest wyobraźnia socjologiczna, jak można ją rozwijać i pielęgnować, aby żyć w społeczeństwie demokratycznym i umacniać go dla kolejnych pokoleń.

Tematyka kursu

  1. Najważniejsze odkrycia w Socjologii. Socjologowie wszechczasów
  2. Kogo stać na torebkę Louisa V? – o (nie)równościach społecznych
  3. Dlaczego chłopaki nie płaczą… - socjalizacja do ról płciowych i co z tego wynika
  4. Swoi i obcy, czyli o narodzie, patriotyzmie, nacjonalizmie i państwie
  5. Religie, religijność, duchowość a wyobraźnia socjologiczna

Efekty uczenia się

Po zajęciach słuchacz:

- zna podstawowe pojęcia z socjologii;

- zna i rozumie znaczenie socjologii we współczesnej nauce;

- potrafi wymienić najważniejsze dokonania socjologii;

- rozumie sens badań socjologicznych;

- rozpoznaje i rozumie rozbieżności w różnych szkołach socjologicznych

- wie, gdzie poszerzać wiedzę z zakresu socjologii

Metody pracy

- wykład konwersatoryjny;

- mapowanie problemów

- dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca pisemna na podstawie artykułów naukowych

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów