Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Obraz współczesnej Francji i krajów frankofońskich w mediach i literaturze. Kurs języka francuskiego dla poziomu B1-B1+

Prowadzący: dr Joanna Górecka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ francuski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.01.2023 18:00 - 19:30
2. wtorek 31.01.2023 18:00 - 19:30
3. wtorek 14.02.2023 18:00 - 19:30
4. wtorek 21.02.2023 18:00 - 19:30
5. wtorek 28.02.2023 18:00 - 19:30
6. wtorek 7.03.2023 18:00 - 19:30
7. wtorek 14.03.2023 18:00 - 19:30
8. wtorek 21.03.2023 18:00 - 19:30
9. wtorek 28.03.2023 18:00 - 19:30
10. wtorek 4.04.2023 18:00 - 19:30
11. wtorek 11.04.2023 18:00 - 19:30
12. wtorek 18.04.2023 18:00 - 19:30
13. wtorek 25.04.2023 18:00 - 19:30
14. wtorek 9.05.2023 18:00 - 19:30
15. wtorek 16.05.2023 18:00 - 19:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest rozwijanie znajomości języka francuskiego poprzez zadania komunikacyjne oparte na dokumentach medialnych oraz fragmentach współczesnej literatury.

W trakcie zajęć studenci doskonalą umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania w j. francuskim. Ponadto, poznają kulturę Francji i krajów frankofońskich jak i realia życia ich mieszkańców. Uczą się także krytycznie analizować i interpretować wybrane tematy dotyczące życia społeczno-politycznego w krajach obszaru języka francuskiego.

Na zajęciach wykorzystywane będą wybrane materiały dydaktyczne (fragmenty publikacji przeznaczonych dla uczących się o średniozaawansowanej znajomości języka), dokumenty medialne (artykuły prasowe, audycje radiowe i telewizyjne) oraz fragmenty współczesnych dzieł literackich. Teksty i nagrania będą dostosowane do potrzeb uczniów i uzupełniane o odpowiednie ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ułatwiające słuchaczom ich rozumienie i interpretację.

Kurs pozwoli uczestnikom lepiej poznać ofertę mediów francuskich, belgijskich, szwajcarskich i kanadyjskich, a także poszerzyć znajomość twórczości wybranych autorów współczesnych, w tym twórców powieści graficznych.

Tematyka kursu

Tematy będą dobrane tak, by umożliwić słuchaczom poznanie wybranych aspektów kultury Francji i, w mniejszym zakresie, elementów kultury krajów frankofońskich.

Zajęcia stanowią także wprowadzenie do specyfiki dyskursu medialnego (proponowane zadania pozwalają poznawać właściwości wybranych gatunków dziennikarskich) oraz dyskursu literackiego.

Na zajęciach prowadzone będzie także nauczanie gramatyki języka francuskiego na poziomie B1/B2.

Efekty uczenia się

  • słuchacz rozumie teksty medialne o różnej długości i tematyce;
  • słuchacz rozumie i interpretuje fragmenty tekstów literackich o różnej długości i tematyce;
  • słuchacz wypowiada się poprawnie w j. francuskim, stosuje dostosowane do tematu słownictwo i struktury gramatyczne;
  • słuchacz potrafi budować spójną wypowiedź ustną o charakterze monologowym (np. przedstawić krótką prezentację Power Point);
  • słuchacz potrafi zredagować pisemną wypowiedź argumentacyjną;
  • słuchacz potrafi uczestniczyć w  rozmowach dotyczących aktualnych wydarzeń,
  • słuchacz opanował wybrane zagadnienia gramatyczne ustalone dla poziomu B1+, w niektórych zakresach dla poziomu B2.

Metody pracy

 ćwiczenia, praca w grupach, prezentacje.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie w formie testu pisemnego z następującymi komponentami:

zadania sprawdzające sprawność słuchania, umiejętność czytania i pisania, znajomość gramatyki.