Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Obrazowanie czasu w sztuce

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Michał Haake


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 9.10.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 23.10.2020 16:45 - 18:15
2. piątek 30.10.2020 16:45 - 18:15
3. piątek 6.11.2020 16:45 - 18:15
4. piątek 13.11.2020 16:45 - 18:15
5. piątek 20.11.2020 16:45 - 18:15
6. piątek 27.11.2020 16:45 - 18:15
7. piątek 4.12.2020 16:45 - 18:15
8. piątek 11.12.2020 16:45 - 18:15
9. piątek 18.12.2020 16:45 - 18:15
10. piątek 8.01.2021 16:45 - 18:15
11. piątek 15.01.2021 16:45 - 18:15
12. piątek 22.01.2021 16:45 - 18:15
13. piątek 29.01.2021 16:45 - 18:15
14. piątek 5.02.2021 16:45 - 18:15
15. piątek 12.02.2021 16:45 - 18:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z bogactwem możliwości sztuk wizualnych w zakresie ujmowania, obrazowania, problematyzowania kwestii czasu.

Tematyka kursu

Tematem kursu jest problem czasu w sztukach wizualnych Zachodu – Europy i Stanów Zjednoczonych, od epoki starożytnej po wiek XX. Przez długi czas sądzono, że o czasie mówić potrafią i go wyrażać tylko literatura i muzyka. Sztuki wizualne – malarstwo czy rzeźba - uważano za sztuki „statyczne”, które – jeśli opowiadają jakąś historię – są w stanie przedstawić tylko jeden jej moment. Ten obraz jest już zdezaktualizowany. Prowadzone od wielu lat badania ujawniły ogromne bogactwo środków służących temu, aby za pomocą nieruchomego obrazu ukazać następstwo wydarzeń, upływ czasu, wreszcie skonfrontować ze sobą to, co przemijające z tym, co wieczne. Możliwości te odnajdziemy w greckich rzeźbach i malarstwie wazowym, arcydziełach sztuki średniowiecznej – u Giotta i Rogera van der Weydena, na obrazach Rafaela, Durera, Caravaggia, Poussina czy Ruisdaela, a także w długim okresie nowoczesności – od Friedricha po malarstwo abstrakcyjne. Wszystkim wymienionym twórcom, ale także mistrzom fotografii, wykład ten będzie poświęcony.

Efekty kształcenia

Słuchacze:

  1. Potrafią. rozpoznać główne sposoby obrazowania czasu w malarstwie europejskim i amerykańskim od XV do XX w. i możliwości ich interpretacji w perspektywie hermeneutycznej historii sztuki.
  2. Potrafią omówić i interpretować zagadnienie narracji w sztukach wizualnych.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład problemowy

Dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test wizualny.