Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Obyczaje pogrzebowe w starożytnym Egipcie

Prowadzący: mgr Maria Kloska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.10.2018 16:30 - 18:00
2. czwartek 18.10.2018 16:30 - 18:00
3. wtorek 23.10.2018 16:30 - 18:00
4. czwartek 25.10.2018 16:30 - 18:00
5. wtorek 30.10.2018 16:30 - 18:00
6. wtorek 6.11.2018 16:30 - 18:00
7. czwartek 8.11.2018 16:30 - 18:00
8. wtorek 13.11.2018 16:30 - 18:00
9. czwartek 15.11.2018 16:30 - 18:00
10. wtorek 20.11.2018 16:30 - 18:00
11. czwartek 22.11.2018 16:30 - 18:00
12. wtorek 27.11.2018 16:30 - 18:00
13. czwartek 29.11.2018 16:30 - 18:00
14. wtorek 4.12.2018 16:30 - 18:00
15. czwartek 6.12.2018 16:30 - 18:00

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami związanymi ze śmiercią,
mumifikacją, ceremonią pogrzebu oraz wierzeniami grobowymi starożytnych Egipcjan, ich
zwyczajów i wiążących się z nimi pozostałości materialnych, składających się na kulturę
starożytnego Egiptu.

Tematyka kursu

Wierzenia grobowe: aspekty osobowości człowieka, mit ozyriański, bóstwa i księgi
grobowe
· Mumifikacja: dzieje oraz proces mumifikacji i używane w nim materiały, kto i gdzie
balsamował, rozwój mumifikacji, fałszerstwa i naprawy
· Mumie zwierząt: mumie zwierząt domowych, zmumifikowana żywność, święte zwierzęta
i mumie wotywne

Wyposażenie grobowe: ozdoby mumii – amulety, biżuteria etc., zewnętrzna dekoracja
mumii, sarkofagi, urny kanopskie i uszebti
· Zaopatrzenie grobu: ofiary z pożywienia, przedmioty codziennego użytku, mumie
zbożowe i „łoża” Ozyrysa
· Grób: usytuowanie i budowa grobowca, budowniczowie, techniki dekoracji grobowców,
artyści, finansowanie budowy grobów, rozwój architektury i dekoracji grobowej

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:
· Scharakteryzować wierzenia grobowe starożytnych Egipcjan oraz opisać przemiany
w nich zachodzące na przestrzeni wieków
· Opisać rozwój oraz proces mumifikacji
· Wymienić oraz opisać różne kategorie wyposażenia grobowego starożytnych Egipcjan
· Określić funkcje grobowców egipskich, opisać rozwój ich architektury oraz dekoracji
· Scharakteryzować staroegipską ceremonię pogrzebu oraz opisać formuły ofiarne,
zaklęcia i klątwy
· Wykorzystywać staroegipskie źródła w celu opisania zagadnień związanych ze śmiercią,
mumifikacją i wierzeniami zaświatowymi

Metody pracy

Wykład (z prezentacjami multimedialnymi bogato ilustrującymi starożytny Egipt) z elementem
dyskusji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny