Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Obyczaje pogrzebowe w starożytnym Egipcie

Prowadzący: mgr Maria Kloska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 19.03.2018 16:30 - 18:00
2. środa 21.03.2018 16:30 - 18:00
3. poniedziałek 26.03.2018 16:30 - 18:00
4. środa 28.03.2018 16:30 - 18:00
5. środa 4.04.2018 16:30 - 18:00
6. poniedziałek 9.04.2018 16:30 - 18:00
7. środa 11.04.2018 16:30 - 18:00
8. poniedziałek 16.04.2018 16:30 - 18:00
9. środa 18.04.2018 16:30 - 18:00
10. poniedziałek 23.04.2018 16:30 - 18:00
11. środa 25.04.2018 16:30 - 18:00
12. poniedziałek 7.05.2018 16:30 - 18:00
13. poniedziałek 14.05.2018 16:30 - 18:00
14. środa 16.05.2018 16:30 - 18:00
15. poniedziałek 21.05.2018 16:30 - 18:00

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami związanymi ze śmiercią,
mumifikacją, ceremonią pogrzebu oraz wierzeniami grobowymi starożytnych Egipcjan, ich
zwyczajów i wiążących się z nimi pozostałości materialnych, składających się na kulturę
starożytnego Egiptu.

Tematyka kursu

Wierzenia grobowe: aspekty osobowości człowieka, mit ozyriański, bóstwa i księgi
grobowe
· Mumifikacja: dzieje oraz proces mumifikacji i używane w nim materiały, kto i gdzie
balsamował, rozwój mumifikacji, fałszerstwa i naprawy
· Mumie zwierząt: mumie zwierząt domowych, zmumifikowana żywność, święte zwierzęta
i mumie wotywne

Wyposażenie grobowe: ozdoby mumii – amulety, biżuteria etc., zewnętrzna dekoracja
mumii, sarkofagi, urny kanopskie i uszebti
· Zaopatrzenie grobu: ofiary z pożywienia, przedmioty codziennego użytku, mumie
zbożowe i „łoża” Ozyrysa
· Grób: usytuowanie i budowa grobowca, budowniczowie, techniki dekoracji grobowców,
artyści, finansowanie budowy grobów, rozwój architektury i dekoracji grobowej

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:
· Scharakteryzować wierzenia grobowe starożytnych Egipcjan oraz opisać przemiany
w nich zachodzące na przestrzeni wieków
· Opisać rozwój oraz proces mumifikacji
· Wymienić oraz opisać różne kategorie wyposażenia grobowego starożytnych Egipcjan
· Określić funkcje grobowców egipskich, opisać rozwój ich architektury oraz dekoracji
· Scharakteryzować staroegipską ceremonię pogrzebu oraz opisać formuły ofiarne,
zaklęcia i klątwy
· Wykorzystywać staroegipskie źródła w celu opisania zagadnień związanych ze śmiercią,
mumifikacją i wierzeniami zaświatowymi

Metody pracy

Wykład (z prezentacjami multimedialnymi bogato ilustrującymi starożytny Egipt) z elementem
dyskusji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów