Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Ochrona danych osobowych w praktyce

Prowadzący: mgr Dagmara Dragan


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.02.2019
Zamknięcie zapisów: 1.03.2019
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.03.2019 17:30 - 19:00
2. środa 3.04.2019 17:30 - 19:00
3. środa 10.04.2019 17:30 - 19:00
4. środa 17.04.2019 17:30 - 19:00
5. środa 24.04.2019 17:30 - 19:00
6. środa 15.05.2019 17:30 - 19:00
7. środa 22.05.2019 17:30 - 19:00
8. środa 29.05.2019 17:30 - 19:00
9. środa 5.06.2019 17:30 - 19:00
10. środa 12.06.2019 17:30 - 19:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenia RODO) oraz z funkcjonowaniem tych zasad w praktyce. W trakcie kursu uczestnik pozna nie tylko wymogi prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych, ale także dowie się, jak w praktyce takie przetwarzanie powinno funkcjonować.

Tematyka kursu

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych (czym są dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych, kim jest administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający etc.).
 2. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
 3. Obowiązki administratora danych osobowych.
 4. Bezpieczeństwo danych osobowych.
 5. Inspektor ochrony danych.
 6. Kodeksy postępowania i certyfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO.
 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Sankcje za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

 

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Zdefiniować i rozpoznać w praktyce, kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych,
 • Wskazać, w jaki sposób przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z wymogami prawa,
 • Wskazać zabezpieczenia techniczne w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • Utworzyć dokumentację niezbędną do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

Metody pracy

wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów