Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Od Adama do Mojżesza. Historyczność postaci i teologia tekstu

Prowadzący: mgr Andrzej Łukasz Jędrzejczak


Liczba godzin: 22


Cena kursu: 310,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 14.10.2019 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 21.10.2019 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 28.10.2019 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 4.11.2019 18:30 - 20:00
5. wtorek 12.11.2019 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 18.11.2019 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 25.11.2019 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 2.12.2019 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 9.12.2019 18:30 - 20:00
10. wtorek 10.12.2019 18:30 - 20:00
11. poniedziałek 16.12.2019 18:30 - 20:00

Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4; 61-111 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- Zaznajomienie uczestników z tekstami biblijnymi w oryginale i przekładzie

- Zachęcenie uczestników do odkrywania bogactwa tekstów biblijnych

- Zapoznanie z biblijnymi postaciami i motywami z biblijnych opowieści

Tematyka kursu

W proponowanym kursie chcę podjąć się interdyscyplinarnej podróży z tekstami pierwszych ksiąg biblijnych, tzw. Pięcioksięgu. Na kolejnych warsztatach wraz z uczestnikami odkrywać będziemy historie biblijnych bohaterów, ich charakterystykę oraz zastanawiać się nad historycznością przekazów biblijnych. Dzięki obraniu różnych kierunków badawczych będziemy mogli zagłębić się w historie Adama, Abrahama, czy też Mojżesza. Odkryjemy powiązania pomiędzy tymi postaciami a treściami Nowego Testamentu. Zajmiemy się również badaniem motywów biblijnych, wśród których najbardziej rozpoznawalnymi są znamię Kainowe, wieża Babel, czy też góra Przymierza i tablice z dziesięciorgiem przykazań. Podczas warsztatu pojawią się elementy wykładu, dzięki którym uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat biblijny i poznają tło historyczno-kulturowe czasów, kiedy teksty biblijne powstawały. Praca uczestników nad tekstem będzie wyzwaniem i sprawdzeniem własnych umiejętności analitycznych i interpretacyjnych.

Efekty kształcenia

- Uczestnicy znają treść tekstów biblijnych i tło historyczno-kulturowe ich powstania

- Poznanie kontekstu literackiego, teologicznego i historycznego tekstów biblijnych

- Uczestnik potrafi wyszukiwać teksty biblijne, analizować je i interpretować

- Uczestnik kursu posiada wiedzę na temat źródeł biblijnych i opracowań, które pomagają mu zrozumieć przesłanie motywów biblijnych

- Uczestnik rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do tekstów biblijnych

Metody pracy

Elementy wykładu, dyskusja, analiza tekstów, praca w grupach. Dzięki wprowadzeniu, które oparte będzie o klasyczną metodę akademicką, uczestnicy będą mogli podjąć się analizy tekstu i jego interpretacji czyniąc to samodzielnie lub w grupach. Zastosowanie w wykładzie pomocy interaktywnych umożliwi prosty przekaz wiedzy.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Na zakończenie kursu przewidziane jest kolokwium, w którym znajdą się pytania zamknięte i otwarte. Niezbędna będzie zdolność analizy tekstu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów