Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Od agresywnego samotnika do zwierzęcia domowego- jak chomiki stały się naszymi pupilami?

Prowadzący: mgr Nikola Góral


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 21.01.2023 11:00 - 12:30
2. sobota 28.01.2023 11:00 - 12:30
3. sobota 4.02.2023 11:00 - 12:30
4. sobota 11.02.2023 11:00 - 12:30
5. sobota 18.02.2023 11:00 - 12:30
6. sobota 25.02.2023 11:00 - 12:30
7. sobota 4.03.2023 11:00 - 13:15

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom biologii i behawioru popularnych zwierząt domowych – chomików. Zajęcia dotyczyć będą następujących gatunków: chomiczka syryjskiego, chomicznika dżungarskiego, chomicznika Campbella i chomicznika roborowskiego.

Uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy zarówno przydatnej dla właściciela chomików (jak wygląda ich prawidłowe utrzymanie, opieka weterynaryjna, jakie potencjalne choroby i problemy mogą się pojawić w trakcie życia), jak i będą mogli dowiedzieć się jak wygląda funkcjonowanie chomików w warunkach naturalnych.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmować będzie następujące zagadnienia:

  1. Chomiki jako zwierzęta domowe – historia hodowli, zarejestrowane hodowle w Polsce i Europie
  2. Chomiki domowe na tle innych chomikowatych – ich pochodzenie, rozmieszczenie geograficzne, pokrewieństwo z innymi gatunkami
  3. Behawior chomików w naturze – zachowania społeczne i rozrodcze, strategie zdobywania pożywienia, tryb życia
  4. Prawidłowa opieka nad chomikami – optymalne warunki, dieta, profilaktyka chorób, podstawy pierwszej pomocy
  5. Chomiki w badaniach naukowych.

Efekty uczenia się

Po uczestnictwie w wykładach uczestnik będzie szeroko zapoznany z biologią chomików, co pozwoli mu na lepsze zrozumienie własnego zwierzęcia w kontekście jego naturalnych zachowań oraz cech wynikających z historii hodowli. Uczestnik posiadać będzie najważniejsze umiejętności potrzebne do właściwej opieki nad chomikiem, od odpowiedniego doboru warunków utrzymania, poprzez rozpoznawanie pierwszych symptomów choroby i rozwiązywanie prostych problemów behawioralnych. Ponadto uczestnik będzie posiadał pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania chomików w naturze oraz roli chomików w ich środowisku.

Metody pracy

Główną metodą pracy będzie wykład z prezentacją multimedialną. Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość omówienia własnych przypadków oraz odbycia konsultacji behawioralnych wypełniając odpowiednie formularze problemów behawioralnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny, składający się z dwóch części – części testowej zawierającej pytania jednokrotnego wyboru oraz z krótkiej części otwartej, problemowej.