Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Od malowideł naskalnych do infografik. Podstawy komunikacji wizualnej.

Prowadzący: dr Mateusz Leszkowicz


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.03.2017 18:30 - 20:00
2. wtorek 28.03.2017 18:30 - 20:00
3. wtorek 4.04.2017 18:30 - 20:00
4. wtorek 11.04.2017 18:30 - 20:00
5. wtorek 18.04.2017 18:30 - 20:00
6. wtorek 25.04.2017 18:30 - 20:00
7. wtorek 9.05.2017 18:30 - 20:00
8. wtorek 16.05.2017 18:30 - 20:00

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Poznanie bazowych teorii dotyczącą procesów komunikacji wizualnej.
 2. Rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy informacji o charakterze wizualnym.
 3. Rozwinięcie umiejętności projektowania informacji w formie wizualnej.
 4. Rozwinięcie umiejętności stosowania wizualizacji graficznych w różnych profesjach związanych z komunikowaniem, szczególnie w profesji nauczyciela, wykładowcy, dziennikarza, trenera, pracownika PR, programistów, specjalistów ds. reklamy, specjalistów UX itp.).

Tematyka kursu

 1. Etapy rozwoju wizualizacji graficznej: od malowideł naskalnych do infografik. Kompetencje wizualne (visual literacy) człowieka. Życie w epoce wzrokocentrycznej i cyfrowi tubylcy. Czy Power Point umarł?
 2. Podstawowe elementy języka wizualnego – kontrast, kompozycja, kolor, hierarchia, typografia itp. Ich złe i dobre zastosowanie. Mniej znaczy więcej... Jak osiągnąć odpowiedni efekt?
 3. Kartka i ekran to pole bitwy, czyli o kompozycji. Jak działają razem zdjęcia, ilustracje i typografia? Jak to wszystko połączyć w całość?
 4. Komunikacja wizualna. Jak ludzie widzą i jak czytają? Wyniki badań okulograficznych. Jak czytamy w Internecie? Czytanie informacyjne a czytanie dla przyjemności.
 5. „O Jezu, jaki brzydki!”. Współczesne trendy w projektowaniu graficznym: podręczniki, książki, serwisy WWW, gazety, wystawy, reklama itp. Flat design i inne aktualne mody.
 6. Wizualizacja wiedzy: diagramy, ilustracje, grafy i infografiki. Jak szybciej i sprawniej komunikować? Otto Neurath, Edward Tufte i inni mistrzowie wizualizacji.
 7. Jak zaprojektować dobrą infografikę? Metoda segregacji danych LATCH. Filozofia projektowania Edwarda Tuftiego i inne sprawdzone wzorce projektowe. Gdzie czerpać inspiracje?
 8. Planowanie badań nad komunikacją wizualną, czyli czy i jak to działa? Okulografia (eyetracking), testy A, B; wywiady, badania użyteczności itp.

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu zna podstawowe mechanizmy komunikacji wizualnej oraz trendy we współczesnym projektowaniu graficznym. Zna także mechanizmy percepcyjne oraz potrafi wskazać błędy popełniane w trakcie projektowania materiałów drukowanych i elektronicznych. Wie jak przeprowadzić badanie wizualne za pomocą aparatury do eyetrackingu. 

Metody pracy

Warsztat z ćwiczeniami praktycznymi. Praca w laboratorium okulograficznym (eyetrackingowym). Wykład z demonstracjami. Ocenianie formujące: dyskusja podczas konwersatorium; sprawdzenie umiejętności podczas ćwiczeń konwersatoryjnych; obserwacja podczas prezentacji i minićwiczeń. Ocenianie podsumowujące: obrona projektu grafiki informacyjnej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów