Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Od malowideł naskalnych do infografik. Podstawy komunikacji wizualnej.

Prowadzący: dr Mateusz Leszkowicz


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.03.2017 18:30 - 20:00
2. wtorek 28.03.2017 18:30 - 20:00
3. wtorek 4.04.2017 18:30 - 20:00
4. wtorek 11.04.2017 18:30 - 20:00
5. wtorek 18.04.2017 18:30 - 20:00
6. wtorek 25.04.2017 18:30 - 20:00
7. wtorek 9.05.2017 18:30 - 20:00
8. wtorek 16.05.2017 18:30 - 20:00

Wydział Studów Edukacyjnych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Poznanie bazowych teorii dotyczącą procesów komunikacji wizualnej.
 2. Rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy informacji o charakterze wizualnym.
 3. Rozwinięcie umiejętności projektowania informacji w formie wizualnej.
 4. Rozwinięcie umiejętności stosowania wizualizacji graficznych w różnych profesjach związanych z komunikowaniem, szczególnie w profesji nauczyciela, wykładowcy, dziennikarza, trenera, pracownika PR, programistów, specjalistów ds. reklamy, specjalistów UX itp.).

Tematyka kursu

 1. Etapy rozwoju wizualizacji graficznej: od malowideł naskalnych do infografik. Kompetencje wizualne (visual literacy) człowieka. Życie w epoce wzrokocentrycznej i cyfrowi tubylcy. Czy Power Point umarł?
 2. Podstawowe elementy języka wizualnego – kontrast, kompozycja, kolor, hierarchia, typografia itp. Ich złe i dobre zastosowanie. Mniej znaczy więcej... Jak osiągnąć odpowiedni efekt?
 3. Kartka i ekran to pole bitwy, czyli o kompozycji. Jak działają razem zdjęcia, ilustracje i typografia? Jak to wszystko połączyć w całość?
 4. Komunikacja wizualna. Jak ludzie widzą i jak czytają? Wyniki badań okulograficznych. Jak czytamy w Internecie? Czytanie informacyjne a czytanie dla przyjemności.
 5. „O Jezu, jaki brzydki!”. Współczesne trendy w projektowaniu graficznym: podręczniki, książki, serwisy WWW, gazety, wystawy, reklama itp. Flat design i inne aktualne mody.
 6. Wizualizacja wiedzy: diagramy, ilustracje, grafy i infografiki. Jak szybciej i sprawniej komunikować? Otto Neurath, Edward Tufte i inni mistrzowie wizualizacji.
 7. Jak zaprojektować dobrą infografikę? Metoda segregacji danych LATCH. Filozofia projektowania Edwarda Tuftiego i inne sprawdzone wzorce projektowe. Gdzie czerpać inspiracje?
 8. Planowanie badań nad komunikacją wizualną, czyli czy i jak to działa? Okulografia (eyetracking), testy A, B; wywiady, badania użyteczności itp.

Efekty kształcenia

Uczestnik po zakończeniu kursu zna podstawowe mechanizmy komunikacji wizualnej oraz trendy we współczesnym projektowaniu graficznym. Zna także mechanizmy percepcyjne oraz potrafi wskazać błędy popełniane w trakcie projektowania materiałów drukowanych i elektronicznych. Wie jak przeprowadzić badanie wizualne za pomocą aparatury do eyetrackingu. 

Metody pracy

Warsztat z ćwiczeniami praktycznymi. Praca w laboratorium okulograficznym (eyetrackingowym). Wykład z demonstracjami. Ocenianie formujące: dyskusja podczas konwersatorium; sprawdzenie umiejętności podczas ćwiczeń konwersatoryjnych; obserwacja podczas prezentacji i minićwiczeń. Ocenianie podsumowujące: obrona projektu grafiki informacyjnej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.