Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Od precyzyjnej diagnostyki do skutecznej terapii, czyli najnowsza technologia w służbie medycyny

Prowadzący: dr Tomasz Kubiak


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 27.10.2023 17:30 - 20:00
2. piątek 3.11.2023 17:30 - 20:00
3. piątek 10.11.2023 17:30 - 20:00
4. piątek 17.11.2023 17:30 - 20:00
5. piątek 24.11.2023 17:30 - 20:00
6. piątek 1.12.2023 17:30 - 20:00
7. piątek 8.12.2023 17:30 - 20:00
8. piątek 15.12.2023 17:30 - 20:00

Wydział Fizyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi metodami diagnostyki i terapii stosowanymi we współczesnej medycynie. Szczególny nacisk położony zostanie na prezentację fizycznych technik wykrywania i leczenia nowotworów, a także wieloaspektowe omówienie aktualnych osiągnięć nauki i techniki w zakresie ratowania życia oraz zdrowia ludzkiego. Podczas wykładu będzie można również pogłębić swoją wiedzę o promieniowaniu jonizującym, jego oddziaływaniu z materią biologiczną i licznych zastosowaniach medycznych.

Tematyka kursu

 1. Medycyna wczoraj, dziś i jutro.
 2. Techniki obrazowania struktur anatomicznych (rtg, tomografia komputerowa, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, ultrasonografia, itp.).
 3. Medycyna nuklearna (scyntygrafia, tomografia emisyjna pojedynczych fotonów- SPECT, pozytonowa tomografia emisyjna- PET).
 4. Radioterapia nowotworów (brachyterapia i teleradioterapia z wykorzystaniem wiązek fotonów i elektronów).
 5. Terapia hadronowa w leczeniu nowotworów (terapie: protonowa, jonami węgla oraz borowo-neutronowa).
 6. Nanomedycyna (nanocząstki, nanokapsułki i laboratoria chipowe).
 7. Lasery w medycynie i rehabilitacji (fotodynamiczna terapia nowotworów, wykorzystanie laserów w chirurgii, dermatologii, okulistyce, biostymulacja laserowa).
 8. Fizyczne metody badania układu krążenia (elektrokardiografia, echokardiografia, badania Dopplerowskie).
 9. Fizyka na OIOMie i w karetce pogotowia (defibrylator, pulsoksymetr, respirator, worek samorozprężalny, system kompresji klatki piersiowej, itp.).
 10. Jak fizyka pomaga odkrywać tajemnice mózgu? (elektroencefalografia, magnetoencefalografia, funkcjonalny rezonans magnetyczny).
 11. Telemedycyna (telediagnostyka, monitoring telemedyczny, telechirurgia).
 12. Fizykoterapia (elektroterapia, termoterapia, pole magnetyczne, ultradźwięki, itp.)

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz posiada wiedzę na temat:

 • Fizycznych metod diagnostyki i terapii stosowanych zarówno w ośrodkach w Polsce, jak i najbardziej renomowanych centrach medycznych na świecie, np. niemieckim Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum czy japońskim National Institute of Radiological Sciences.
 • Najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie sprzętu i technologii medycznej.

w zakresie umiejętności słuchacz potrafi:

 • Wyjaśnić podstawy działania aparatury stosowanej we współczesnej diagnostyce i terapii medycznej.
 • Odczytać i zwizualizować wynik badania zawarty na płycie CD otrzymanej z ośrodka diagnostyki obrazowej (standard DICOM).
 • Zaproponować optymalne fizyczne metody diagnostyki, terapii i rehabilitacji w przypadku wybranych chorób.

Metody pracy

wykład interaktywny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, burza mózgów, analiza przypadku.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów