Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Od wychowania bez porażek do rodzicielstwa bliskości. Czy możemy inaczej wychowywać nasze dzieci?

Prowadzący: dr Monika Popow


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.01.2017 18:30 - 20:00
2. wtorek 31.01.2017 18:30 - 20:00
3. wtorek 7.02.2017 18:30 - 20:00
4. wtorek 14.02.2017 18:30 - 20:00
5. wtorek 21.02.2017 18:30 - 20:00
6. wtorek 28.02.2017 18:30 - 20:00
7. wtorek 7.03.2017 18:30 - 20:00
8. wtorek 14.03.2017 18:30 - 20:00

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych, alternatywnych metod i koncepcji wychowania.

Cele kształcenia:

  • przyswojenie systemu pojęć niezbędnych do opisywania, analizowania, zrozumienia i interpretacji zjawisk i procesów  we współczesnych teoriach wychowania w różnych warunkach społecznych i różnej skali;
  • poznanie różnych teoretycznych i filozoficznych założeń, na gruncie których budowane są i rozwijane są współczesne koncepcje i  systemy wychowania;
  • poznanie różnych współczesnych koncepcji wychowania; ich kontekstów  społecznych i kulturowych, a także przyczyn i skutków ich wprowadzania do praktyki wychowania.

Tematyka kursu

Kurs prezentuje zarówno najnowsze, jak i te bardziej już znane podejścia do wychowania. Poruszona zostanie tematyka koncepcji i metod wychowania Marii Montessori, szkół freinetowskich, koncepcji wychowania bez porażek Thomasa Gordona, edukacji demokratycznej, leśnych przedszkoli, jak i popularnych obecnie prądów, na przykład rodzicielstwa bliskości, czy poglądów duńskiego pedagoga Jespera Juula.

Efekty kształcenia

Dzięki kursowi uczestnicy poznają źródła, główne założenia, a także możliwości prakycznego zastosowania różnorodnych współczesnych koncepcji wychowania. Uczestnicy poznają najbardziej wpływowe oraz inspirujące koncepcje, które stosowane są z powodzeniem na całym świecie. Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową, co umożliwi uczestnikom wymianę doświadczeń oraz opinii, a także praktyczne wypróbowanie metod wychowawczych proponowanych przez autorów omawianych koncepcji.

Metody pracy

Wykład, metoda warsztatowa.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.