Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Odporność psychiczna- o sztuce budowania wewnętrznej siły

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 21


Cena kursu: 330,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2023
Zamknięcie zapisów: 4.12.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 24.02.2024 11:00 - 16:45
2. sobota 9.03.2024 11:00 - 16:45
3. sobota 23.03.2024 11:00 - 16:45

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

 • Zapoznanie słuchaczy z teorią opartą o najnowsze badania z obszaru neuropsychologii
 • Dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat wielowymiarowości bycia oraz różnych sposobów doświadczania szczęścia i zwiększania psychologicznego dobrostanu
 • Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami i technikami nastawionymi na rozwijania wewnętrznych zasobów
 • Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami pracy służącymi budowaniu siły wewnętrznej

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wiedzę na następujące tematy:

 • sposoby rozwijania wewnętrznych zasobów pomocnych w pokonywaniu kryzysów życiowych (przygotowanie się emocjonalnie na ciężkie czasy)
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu
 • czerpanie radości z życia oraz zwiększanie poczucia szczęścia
 • sposoby radzenia sobie z uczuciem przeciążenia oraz perfekcjonistycznym nastawieniem
 • radzenie sobie w sposób adaptacyjny w sytuacji stresu i obciążenia psychicznego
 • kontrolowanie silnych negatywnych emocji oraz reakcji ciała na stres
 • sposoby na wzmacnianie swojej rezyliencji (w tym wewnętrznych zasobów mentalnych

Efekty uczenia się

 1. Słuchacz kursu rozróżnia podstawowe koncepcje psychologiczne oraz potrafi analizować procesy poznawcze i emocjonalne z różnych perspektyw
 2. Słuchacz kursu ma wiedzę na temat różnych sposobów doświadczania szczęścia oraz radości życia i potrafi wykorzystać ją w swoim życiu osobistym
 • Słuchacz posiada wiedzę na temat przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom chronicznego stresu
 1. Słuchacz kursu propaguje w swoim najbliższym otoczeniu ideę dobrego życia oraz sposoby radzenia sobie z obciążeniami psychicznymi w sposób adaptacyjny

Metody pracy

praca w parach, analiza przypadków, dyskusja, wykład, ćwiczenia do pracy indywidualnej


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.