Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne [kursy zdalne]

Odporność psychiczna- o sztuce budowania wewnętrznej siły

Prowadzący: dr Matylda Pachowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 25.10.2022 18:00 - 20:30
2. wtorek 8.11.2022 18:00 - 20:30
3. wtorek 15.11.2022 18:00 - 20:30
4. wtorek 22.11.2022 18:00 - 20:30
5. wtorek 29.11.2022 18:00 - 20:30
6. wtorek 6.12.2022 18:00 - 20:30
7. wtorek 13.12.2022 18:00 - 20:30
8. wtorek 20.12.2022 18:00 - 20:30
9. wtorek 10.01.2023 18:00 - 20:30
10. wtorek 17.01.2023 18:00 - 20:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 • Zapoznanie słuchaczy z teorią opartą o najnowsze badania z obszaru neuropsychologii
 • Dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat wielowymiarowości bycia oraz różnych sposobów doświadczania szczęścia i zwiększania psychologicznego dobrostanu
 • Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami i technikami nastawionymi na rozwijania wewnętrznych zasobów
 • Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami pracy służącymi budowaniu siły wewnętrznej

Tematyka kursu

Uczestnik uzyska wiedzę na następujące tematy:

 • sposoby rozwijania wewnętrznych zasobów pomocnych w pokonywaniu kryzysów życiowych (przygotowanie się emocjonalnie na ciężkie czasy)
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu
 • czerpanie radości z życia oraz zwiększanie poczucia szczęścia
 • sposoby radzenia sobie z uczuciem przeciążenia oraz perfekcjonistycznym nastawieniem
 • radzenie sobie w sposób adaptacyjny w sytuacji stresu i obciążenia psychicznego
 • kontrolowanie silnych negatywnych emocji oraz reakcji ciała na stres
 • sposoby na wzmacnianie swojej rezyliencji (w tym wewnętrznych zasobów mentalnych)

Efekty uczenia się

 1. Słuchacz kursu rozróżnia podstawowe koncepcje psychologiczne oraz potrafi analizować procesy poznawcze i emocjonalne z różnych perspektyw
 2. Słuchacz kursu ma wiedzę na temat różnych sposobów doświadczania szczęścia oraz radości życia i potrafi wykorzystać ją w swoim życiu osobistym
 • Słuchacz posiada wiedzę na temat przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom chronicznego stresu
 1. Słuchacz kursu propaguje w swoim najbliższym otoczeniu ideę dobrego życia oraz sposoby radzenia sobie z obciążeniami psychicznymi w sposób adaptacyjny

Metody pracy

analiza przypadków, dyskusja, wykład, ćwiczenia do pracy indywidualnej


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów