Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Ogień- żywioł ujarzmiony?

Prowadzący: mgr Adam Telążka


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 220,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.01.2023 16:30 - 18:00
2. czwartek 2.02.2023 16:30 - 18:00
3. czwartek 9.02.2023 16:30 - 18:00
4. czwartek 16.02.2023 16:30 - 18:00
5. czwartek 23.02.2023 16:30 - 18:00
6. czwartek 2.03.2023 16:30 - 18:00
7. czwartek 9.03.2023 16:30 - 18:45

Wydział Archeologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

  • Pokazanie na przestrzeni dziejów sposobów i technik wykorzystania ognia w różnych dziedzinach życia gospodarczego
  • Zapoznanie z życiem codziennym społeczności barbarzyńskich na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej
  • Konfrontacja zdobytej w toku zajęć wiedzy z najnowszymi wynikami badań zamieszczonymi w literaturze przedmiotu

Tematyka kursu

Uczestnik kursu zostanie wprowadzony w świat sprzed ponad 1500 lat. Śledząc karty historii pozna techniki i sposoby wykorzystywania ognia w codziennym życiu. Od prostego paleniska do pieców służących do wytapiania metali. Uczestnik, będzie miał możliwość zagłębić się w świat ówczesnych nowinek techniczno-technologicznych, które do dziś – w mniejszym bądź większym stopniu – są rozwijane i wykorzystywane. Konsensusem kursu będzie próba odpowiedzi na postawione w temacie kursu pytanie: Czy ogień jest żywiołem ujarzmionym?

Efekty uczenia się

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia słuchacz/ka:

Zna podstawowe gałęzie gospodarki i style życia ludności Europy Środkowej i Wschodniej

Potrafi wskazać co najmniej 3 ugrupowania archeologiczne doby OWR występujące na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum

Potrafi prowadzić konstruktywną konwersacje na tematy związane ze znaczeniem rozwoju przemysłu dla przeszłych społeczności

Wie gdzie szukać informacji odnośnie badań poszczególnych obiektów spotykanych na stanowiskach z okresu wpływów rzymskich

Metody pracy

  • Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
  • Dyskusja
  • Praca z tekstem
  • Metoda analizy przypadków

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.