Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Opieka nad chorymi i starszymi: perspektywa teologiczna.

Prowadzący: ks. prof. UAM Mirosław Gogolik


Liczba godzin: 28


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 14.03.2017 15:30 - 18:45
2. wtorek 21.03.2017 15:30 - 18:45
3. wtorek 28.03.2017 15:30 - 18:45
4. wtorek 4.04.2017 15:30 - 18:45
5. wtorek 11.04.2017 15:30 - 18:45
6. wtorek 25.04.2017 15:30 - 18:45
7. wtorek 9.05.2017 15:30 - 18:45

Wydział Teologiczny
ul. Wieżowa 2/4; 61-111 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy o procesach starzenia się, chrześcijańskiej wizji starości i opieki nad osobami starszymi i chorymi, a także pomoc w doskonaleniu osobistego zaangażowania w posługę wobec bliźniego przez inicjowanie nowych lub włączenie się w istniejące dzieła miłosierdzia i pomocy socjalnej Kościoła.

Tematyka kursu

Program Kursu obejmuje 28 godzin następujących zajęć:

- starość i choroba w ujęciu biblijnym, teologii moralnej i teologii pastoralnej,

- poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii w zakresie pomocy osobom starszym i chorym,

- zapoznanie z prawnymi aspektami skuteczniejszego organizowania grup charytatywnych i niesienia pomocy człowiekowi.

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

Prowadzący

Uwagi

1.

Teologia moralna – starość i choroba

4

Ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz

 

2.

Choroba i starość w Piśmie Świętym

8

ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik

 

4.

Aspekty prawne niesienia pomocy

4

Ks. dr Jan Słowiński

 

5.

Psychologia

6

o. prof. UAM dr hab. Jacek Borys Soiński OFM

 

7.

Opieka i towarzyszenie osobie starszej i chorej  - perspektywa pastoralna

2

Dr Jolanta Kurosz

 

9.

Sakrament chorych i liturgiczne elementy troski o chorych i starszych

4

ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski

 

Razem

28

 

 

 

Efekty kształcenia

- Absolwent kursu zna chrześcijańską wizję pomocy osobom starszym i chorym,

- Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii, komunikacji i pracy socjalnej,

- Absolwent potrafi prowadzić rozmowę przygotowującą do przyjęcia sakramentu chorych

Metody pracy

Wykład, Konwersatorium, zajęcia praktyczne, warsztatowe, ćwiczenia


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (17h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.