Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Opowiadanie hispanoamerykańskie- lektura, komentarz, interpretacja

Prowadzący: dr Wojciech Sawala


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.04.2021 18:00 - 19:30
2. czwartek 15.04.2021 18:00 - 19:30
3. wtorek 27.04.2021 18:00 - 19:30
4. czwartek 29.04.2021 18:00 - 19:30
5. wtorek 11.05.2021 18:00 - 19:30
6. czwartek 13.05.2021 18:00 - 19:30
7. wtorek 25.05.2021 18:00 - 19:30
8. czwartek 27.05.2021 18:00 - 19:30
9. wtorek 8.06.2021 18:00 - 19:30
10. czwartek 10.06.2021 18:00 - 19:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Wprowadzenie do literatury hispanoamerykańskiej XX wieku. Zaznajomienie uczestników z twórczością wybranych pięciu wybitnych pisarzy kontynentu. Wprowadzenie i praktyka lektury tekstów literackich w języku hiszpańskim. Ćwiczenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego w języku obcym w odniesieniu do historycznoliterackiego kontekstu kręgu kulturowego Ameryki Łacińskiej. Praktyka umiejętności dyskusji na tematy literackie w języku hiszpańskim. Zachęcenie słuchaczy do refleksji nad zagadnieniami przekładu literackiego. Poszerzenie zasobów słownictwa w języku hiszpańskim.

Tematyka kursu

  1. Juan Rulfo (Meksyk): opowiadania „Luvina” i „Macario”
  2. Julio Cortázar (Argentyna): opowiadania “La casa tomada” i “Carta a una señora en París”
  3. Jorge Luis Borges (Argentyna): opowiadania „La biblioteca de Babel” i „Funes el memorioso”
  4. Gabriel García Márquez (Kolumbia): „Buen viaje, señor presidente” i “La santa”
  5. Julio Ramón Ribeyro (Peru): opowiadania “La insignia” i “Los otros”

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacze będą posiadali ogólną wiedzę na temat literatury (zwłaszcza prozy narracyjnej) XX wieku w Ameryce Łacińskiej. Będą potrafili czytać teksty literackie w języku hiszpańskim, zwracając uwagę na istotne dla znaczenia tych utworów aspekty (konstrukcja opowiadania, stylistyka, konotacje, elementy intertekstualne, walory filozoficzne i ideologiczne). Słuchacze będą umieli wypowiadać się w języku hiszpańskim na tematy literackie i zabierać głos w dyskusji nad znaczeniem tekstów kultury.

Metody pracy

Mini-wykłady, dyskusje o przeczytanych tekstach (dostarczonych przez prowadzącego), ćwiczenia przekładowe


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów