Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Opowiadanie latynoamerykańskie XX wieku. Konteksty i interpretacje

Prowadzący: dr Wojciech Sawala


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: hiszpański/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 28.10.2022 13:15 - 14:45
2. piątek 4.11.2022 13:15 - 14:45
3. piątek 18.11.2022 13:15 - 14:45
4. piątek 25.11.2022 13:15 - 14:45
5. piątek 2.12.2022 13:15 - 14:45
6. piątek 9.12.2022 13:15 - 14:45
7. piątek 16.12.2022 13:15 - 14:45
8. piątek 13.01.2023 13:15 - 14:45
9. piątek 20.01.2023 13:15 - 14:45
10. piątek 27.01.2023 13:15 - 14:45
11. piątek 3.02.2023 13:15 - 14:45
12. piątek 10.02.2023 13:15 - 14:45
13. piątek 17.02.2023 13:15 - 14:45
14. piątek 24.02.2023 13:15 - 14:45
15. piątek 3.03.2023 13:15 - 14:45

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie z twórczością wybitnych autorów prozy latynoamerykańskiej XX wieku w przekładach na język polski. Praktyka umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego. Wprowadzenie do kultur Ameryki Łacińskiej.

Tematyka kursu

  1. Analiza i interpretacja wybranych opowiadań z dorobku następujących autorów: 1. Juan Rulfo, 2. Jorge Luis Borges, 3. Julio Cortázar, 4. Clarice Lispector, 5. João Guimarães Rosa, 6. Carlos Drummond de Andrade, 7. Gabriel García Márquez, 8. Julio Ramón Ribeyro, 9. Virgilio Piñera

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć po ukończeniu kursu jest zaznajomiona z wybitnymi latynoamerykańskimi twórcami opowiadań XX wieku – ich sylwetkami i charakterystyką ich twórczości. Zna kontekst kulturowy i historyczny, w jakim kształtowała się proza narracyjna na kontynencie. Dysponuje narzędziami teoretycznymi i konceptualnymi potrzebnymi do interpretacji latynoamerykańskich tekstów kultury.

Metody pracy

Prowadzący udostępnia student(k)om zestaw tekstów do lektury w trakcie semestru. Na zajęciach omawiane są najważniejsze aspekty kontekstu powstania poszczególnych utworów, a następnie poddawane są one analizie i interpretacji. Zajęcia łączą formę wykładową z konwersatoryjną. Uczestnicy zachęcani są do własnych komentarzy i udziału w rozmowie.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów