Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Osoba a wspólnota- szanse i zagrożenia

Prowadzący: dr Katarzyna Wasiutyńska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.10.2023 19:30 - 21:00
2. czwartek 2.11.2023 19:30 - 21:00
3. czwartek 9.11.2023 19:30 - 21:00
4. czwartek 16.11.2023 19:30 - 21:00
5. czwartek 23.11.2023 19:30 - 21:00
6. czwartek 30.11.2023 19:30 - 21:00
7. czwartek 7.12.2023 19:30 - 21:00
8. czwartek 14.12.2023 19:30 - 21:00
9. czwartek 21.12.2023 19:30 - 21:00
10. czwartek 4.01.2024 19:30 - 21:00
11. czwartek 11.01.2024 19:30 - 21:00
12. czwartek 18.01.2024 19:30 - 21:00
13. czwartek 25.01.2024 19:30 - 21:00
14. czwartek 1.02.2024 19:30 - 21:00
15. czwartek 8.02.2024 19:30 - 21:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

poznanie i pogłębienie dynamiki chrześcijańskiego życia duchowego na poziomie osobowym oraz interpersonalnym i wspólnotowym

Tematyka kursu

Elementy antropologii chrześcijańskiej. Wymiar wspólnotowy doświadczenia religijnego. Natura i dynamika zrzeszeń eklezjalnych. Nadużycia o charakterze duchowym i inne. Najnowsze dokumenty Kościoła dotyczące zrzeszeń. Zagadnienia związane z synodalnością. 

Efekty uczenia się

znajomość aktualnej sytuacji chrześcijaństwa z jej wyzwaniami i towarzyszącą jej refleksją teologiczną; znajomość problematyki wypaczeń i nadużyć; znajomość kryteriów eklezjalności zrzeszeń oraz mechanizmów typowych dla sekt; umiejętność interpretacji dokumentów Kościoła; umiejętność prowadzenia dialogu pośród nasilających się napięć społecznych i eklezjalnych.

Metody pracy

elementy wykładu, dyskusja, interpretacja dokumentów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów