Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Perfumeria ósmą dziedziną sztuki - od syntezy do analizy

Prowadzący: prof. Izabela Nowak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.01.2017 18:15 - 20:00
2. czwartek 2.02.2017 18:15 - 20:00
3. czwartek 9.02.2017 18:15 - 20:00
4. czwartek 16.02.2017 18:15 - 19:45
5. czwartek 23.02.2017 18:15 - 19:45
6. czwartek 2.03.2017 18:15 - 19:45
7. czwartek 9.03.2017 18:15 - 19:45

Wydział Chemii
ul. Umultowska 89b; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie idei nowoczesnego perfumiarstwa, a w szczególności:

 • przekazanie wiedzy z zakresu:
  • składników zapachowych, właściwości fizykochemicznych w/w związków oraz zasad ich otrzymywania i wydzielania;
  • psychofizyki zapachu;
  • obowiązujących norm w zakresie kontroli produktów perfumeryjnych
 • zapoznanie słuchaczy z metodami służącymi do izolacji substancji zapachowych oraz technikami mającymi na celu przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej substancji zapachowych.

Tematyka kursu

Od końca XVIII wieku pojęcie sztuki obejmowało dziedziny: architekturę, rzeźbę, malarstwo, muzykę, taniec i poezję (literaturę). W wieku XX dołączyła do nich siódma muza: kino, ale dopiero w 2010 roku twórca perfum Pierre Guillaume oraz krytyk Octavian Coifan określili perfumy jako dzieło sztuki. W ramach wykładu zaprezentowane zostaną różne oblicza perfumiarstwa, które ulega wpływom odkryć na polu chemii zapachów. Omówione będą zasady tworzenia perfum, rozmaitość kreacji gatunków perfum, historia rozwoju opakowalnictwa, nowoczesne metody ekstrakcji substancji zapachowych i możliwość wykonywania „olfaktorycznych fotografii" umożliwiających przełożenie na język chemii aromatu składników zapachowych. Zaprezentowane zostaną zarówno główne chemiczne składniki perfum, jak i metody ich analizy.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • przedstawiać i wytłumaczyć teorie odczuwania zapachów;
 • wskazać najważniejsze grupy substancji zapachowych i odorantów oraz ich źródła;
 • objaśnić sposoby wytworzenia kompozycji zapachowych oraz izolacji substancji zapachowych;
 • przedstawić i tłumaczyć zasadę działania technik wykorzystywanych do analizy oraz wytwarzania substancji zapachowych
 • zaproponować najefektywniejszą metodę izolacji substancji zapachowych z roślin oraz analizy instrumentalnej do zbadania określonych zjawisk chemicznych i fizykochemicznych substancji zapachowych
 • wskazać najważniejsze obowiązujące normy w zakresie kontroli produktów perfumeryjnych

Metody pracy

Warsztaty.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.