Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Piękne dokumenty- jak stworzyć poprawnie sformatowane pisma i druki

Prowadzący: mgr Piotr Cecot


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 16
Limit miejsc: 18

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 17.01.2019 17:00 - 18:30
2. czwartek 24.01.2019 17:00 - 18:30
3. czwartek 31.01.2019 17:00 - 18:30
4. środa 6.02.2019 17:00 - 18:30
5. środa 13.02.2019 17:00 - 18:30
6. środa 20.02.2019 17:00 - 18:30
7. środa 27.02.2019 17:00 - 19:15

Wydział Chemii
ul. Umultowska 89b; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Niewiele jest aspektów życia, w których nie spotkamy się z dokumentami wytworzonymi cyfrowo. Częściej spotykamy przykłady niechlujnie przygotowanych plików, które dobrze wyglądają tylko na druku... Uczestnik kursu nauczy się przygotowywać poprawnie sformatowane dokumenty elektroniczne, poprawnie i szybko posługiwać się programami do edycji danych tekstowych i liczbowych. Nacisk zajęć będzie położony na poprawne formatowanie, spójność i porządek w plikach. Kurs jest przeznaczony dla osób z co najmniej podstawową umiejętnością korzystania z komputera, dla tych co tworzą i wypełniają dokumenty.

Tematyka kursu

  1. Pakiety biurowe – co je łączy, a co je różni?
  2. „Czy może być taki kolor?” – formatowanie tekstu i jego wyróżnienie
  3. Praca z dokumentami seryjnymi– tworzenie formularzy
  4. Pracujemy razem I – komentarze i wersje dokumentów
  5. Pracujemy razem II – współpraca w tworzeniu dokumentów online
  6. Jak stworzyć dobrą prezentację?
  7. LaTeX – rzecz o wolności. Egzamin końcowy

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu: potrafi przygotować poprawnie sformatowany dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny i prezentację, potrafi uruchomić i skonfigurować środowisko pracy w zależności od swoich potrzeb, zna i umiejętnie korzysta z podstawowych zaleceń edycji dokumentów (skład i typografia), potrafi znaleźć informacje na temat alternatywnych pakietów biurowych, potrafi posługiwać się pakietami biurowymi w środowisku internetowym i lokalnym.

Metody pracy

Metoda warsztatowa: praca z wykorzystaniem komputera, wspomagana prezentacjami.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin praktyczny – zaprezentowanie umiejętności poprawnego przygotowania wskazanych dokumentów za pomocą wybranego przez siebie środowiska.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów