Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Pierwsze kroki z nauką języka włoskiego

Prowadzący: mgr Anna Matera-Klinger


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ włoski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.10.2023 17:30 - 19:00
2. czwartek 26.10.2023 17:30 - 19:00
3. wtorek 31.10.2023 17:30 - 19:00
4. wtorek 7.11.2023 17:30 - 19:00
5. czwartek 9.11.2023 17:30 - 19:00
6. wtorek 14.11.2023 17:30 - 19:00
7. czwartek 16.11.2023 17:30 - 19:00
8. wtorek 21.11.2023 17:30 - 19:00
9. czwartek 23.11.2023 17:30 - 19:00
10. wtorek 28.11.2023 17:30 - 19:00
11. czwartek 30.11.2023 17:30 - 19:00
12. wtorek 12.12.2023 17:30 - 19:00
13. czwartek 14.12.2023 17:30 - 19:00
14. czwartek 11.01.2024 17:30 - 19:00
15. czwartek 18.01.2024 17:30 - 19:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Przygotowanie uczących do osiągnięcia poziomu A1+ (zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu  Opisu Kształcenia Językowego).

Tematyka kursu

Przywitanie, przedstawienie się/ Rezerwacja i pobyt w hotelu/ Szukanie miejsca do spania/ Opis czynności dnia codziennego, opis zajęć w tygodniu/ Przedstawienie sposobów spędzania czasu wolnego

Zamawianie czegoś do jedzenia, do picia/ Robienie zakupów/ Pytanie o drogę/ Opis miejsca zamieszkania/ Przedstawienie wydarzeń w czasie przeszłym.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacz ma wiedzę dotyczącą podstawowego słownictwa i podstawowych struktur gramatycznych w zakresie tematów życia codziennego (nazywa osoby, charakteryzuje je, opisuje miejsca, relacje międzyludzkie, zainteresowania, potrafi usytuować czynności i wydarzenia w czasie), a także ma podstawową wiedzę na temat zachowań socjokulturowych.

Metody pracy

Podczas zajęć będziemy korzystać z podręcznika, zeszytu ćwiczeń i materiałów dodatkowych. Podręcznik  „Nuovo Contatto A1” (wyd. Loescher) proponuje zróżnicowane ćwiczenia gramatyczne, leksykalne, a proponowane odsłuchy są często interesujące i nietypowe, jak dla osób zaczynających naukę języka obcego.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny sprawdzający osiągnięcie poziomu A1+ składać się będzie z: odsłuchu, części gramatyczno-leksykalnej, tekstu do czytania i wypowiedzi pisemnej.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów