Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Pisanie wniosków grantowych na projekty kulturalne w strukturach krajowych. Podstawy

Prowadzący: mgr Magdalena Pałka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 9.11.2019 9:00 - 15:00
2. sobota 16.11.2019 9:00 - 15:45
3. sobota 23.11.2019 9:00 - 15:45
4. sobota 30.11.2019 9:00 - 15:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zorientowanie uczestników w problematyce pozyskiwania środków finansowych w strukturach krajowych na projekty artystyczne i kulturalno-społeczne. Podczas kursu przedstawiony zostanie cały proces aplikowania o dotację, ze szczególnym uwzględnieniem samego pisania wniosku o dotację (najbardziej czasochłonna część zajęć) i przygotowywania budżetu. Najpierw nauczymy się wyszukiwać źródła finansowania projektów artystycznych, a głównym celem kursu jest praktyczna nauka pisania wniosków.
Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających swoją przygodę z pisaniem wniosków o dotację.

Tematyka kursu

  • Gdzie poszukiwać źródeł finansowania projektów artystycznych i kulturalno-społecznych? Czym różnią się poszczególne wnioski o dotację?
  • Zasady aplikowania o dotację - ta część zajęć opisuje wszystkie kroki, jakie trzeba podjąć przy w procesie pozyskiwania dotacji od etapu wyszukania propozycji konkursowych, przez analizę ogłoszenia konkursowego i pisanie wniosku, aż do etapu podpisania umowy na realizację projektu i rozliczenie grantu.
  • Pisanie wniosku grantowego – warsztat (na przykładzie wniosku do Urzędu Miasta Poznania).

Efekty kształcenia

Uczestnik potrafi przeprowadzić poszukiwania środków finansowych na przygotowanie projektu kulturalnego/badawczego i stworzyć wniosek projektowy niezbędny do ich pozyskania.

Metody pracy

warsztat, wykład, prezentacja multimedialna


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

 

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów