Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Pismo prawdę ci powie. O grafologii, rękopisach i ludzkich charakterach

Prowadzący: dr Alicja Szulc


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 4.04.2023 18:00 - 19:30
2. wtorek 11.04.2023 18:00 - 19:30
3. wtorek 18.04.2023 18:00 - 19:30
4. wtorek 25.04.2023 18:00 - 19:30
5. wtorek 9.05.2023 18:00 - 19:30
6. wtorek 16.05.2023 18:00 - 20:15
7. wtorek 23.05.2023 18:00 - 19:30

Biblioteka UAM
ul. Ratajczaka 38-40; 61-816 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z historią rozwoju pisma oraz towarzyszącymi pojęciami: paleografią, kaligrafią i grafologią. Przybliżenie uczestnikom podstawowych zasad grafologii badającej charakter człowieka na podstawie charakteru pisma, a także dziedzin, w których grafologia jest wykorzystywana (kryminalistyka, psychologia). Ostatnie spotkanie będzie poświęcone praktycznemu zastosowaniu zasad grafologii w analizie pisma   

Tematyka kursu

Rozwój pisma łacińskiego na przestrzeni dziejów, paleografia, kaligrafia i grafologia. Zagadnienie postrzegania i badania osobowości człowieka przez pryzmat jego charakteru pisma. Ćwiczenia z zakresu grafologii.

Efekty uczenia się

uczestnicy znają historię pisma i jego typy, potrafią zdefiniować pojęcia: paleografia, kodykologia, palimpsest, kaligrafia i grafologia; znają podstawowe zasady grafologii i potrafią przeprowadzić samodzielnie podstawową analizę grafologiczną.    

Metody pracy

wykład, prezentacja oryginalnych obiektów (rękopisów średniowiecznych i nowożytnych ze zbiorów BUP), indywidualna praca z własnym tekstem rękopiśmiennym (ćwiczenia z grafologii)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.