Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

PITAGORAS- matura z matematyki 2023. Kurs praktycznych umiejętności

Prowadzący: mgr Emilia Wieczorek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 30.03.2023 17:00 - 19:15
2. wtorek 4.04.2023 17:00 - 19:15
3. czwartek 6.04.2023 17:00 - 19:15
4. czwartek 13.04.2023 17:00 - 19:15
5. wtorek 18.04.2023 17:00 - 19:15
6. czwartek 20.04.2023 17:00 - 19:15
7. wtorek 25.04.2023 17:00 - 19:15
8. czwartek 27.04.2023 17:00 - 19:15
9. piątek 5.05.2023 17:00 - 19:15
10. sobota 10.06.2023 17:00 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 1. Realizacja wybranych zagadnień zgodnych z wytycznymi i wymaganiami CKE dla matury 2023;
 2. Utrwalenie wiadomości i umiejętności oczekiwanych od maturzystów;
 3. Zapoznanie się uczestników kursu ze specyfiką arkusza maturalnego 2023;
 4. Zaznajomienie uczestników z popularnymi zadaniami maturalnymi;
 5. Synteza materiału maturalnego z poziomu matematyki podstawowej;
 6. Analiza wybranych zagadnień maturalnych;
 7. Wymiana doświadczeń w obszarze strategii rozwiązywania zadań z poziomu maturalnego;

Tematyka kursu

Wybrane zagadnienia zgodnie z wytycznymi i wymaganiami CKE dla matury 2023 z poniżej wymienionych obszarów:

 1. Procenty
 2. Potęgi i pierwiastki
 3. Wyrażenia algebraiczne i wzory skróconego mnożenia
 4. Własności funkcji – wybrane zagadnienia z obszaru funkcji liniowej, kwadratowej, wymiernej i wykładniczej)
 5. Logarytmy
 6. Ciągi arytmetyczne i geometryczne
 7. Sin, cos, tg, ctg
 8. Planimetria
 9. Stereometria
 10. Prawdopodobieństwo
 11. Statystyka

Efekty uczenia się

 1. Uczestnicy kursu podniosą swoje umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych na poziomie matury podstawowej.
 2. Uczestnicy kursu poznają nowe strategie rozwiązywania zadań maturalnych;
 3. Uczestnicy kursu zapoznają się ze specyfiką nowego arkusza maturalnego;
 4. Uczestnicy kursu nabędą nowe umiejętności kształtujące logiczne myślenie w obszarze matematyki na poziomie matury podstawowej.

Metody pracy

 1. burza mózgów,
 2. obserwacja,
 3. dyskusja panelowa, 
 4. metoda problemowa,
 5. prezentacja,
 6. wykład,

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin realizowany w formule online. Uczestnicy otrzymają indywidualne testy zawierające zadania maturalne z poziomu podstawowego. Test zaliczeniowy składać się będzie z 10 zadań wielokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie testu 45 minut.