Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Planeta Kobieta- jak zadbać o swoje zdrowie?

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Anita Szwed, mgr Katarzyna Morańska, mgr Weronika Stróżewska


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 8.11.2023 17:00 - 19:15
2. środa 15.11.2023 17:00 - 19:15
3. środa 22.11.2023 17:00 - 19:15
4. środa 29.11.2023 17:00 - 19:15
5. środa 6.12.2023 17:00 - 19:15
6. środa 13.12.2023 17:00 - 19:15

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie młodych dorosłych z rozwojem kobiety, zdrowiem i zmianami kondycji biologicznej w okresie reprodukcyjnym, ciąży, połogu, menopauzie czy chorobie nowotworowej. Treści merytoryczne dotyczą biologii rozwoju kobiety, uzupełnione warsztatami praktycznymi i aspektami psychologicznymi.

Tematyka kursu

 1. Ciąża i okres prenatalny – od momentu zapłodnienia do porodu. Zmiany zachodzące w organizmie matki oraz w rozwijającym się płodzie, omówienie zmian w każdym tygodniu ciąży. Forma warsztatowa na modelach anatomicznych.
 2. Okres postnatalny - omówienie rozwoju dziecka od narodzin do okresu dzieciństwa. Jak określać prawidłowość wzrastania, momenty krytyczne rozwoju, dodatkowo zdrowie matki w pierwszych miesiącach życia dziecka, w tym omówienie procesu laktacji.
 3. Od menarche do menopauzy - omówienie zmian zachodzących w kobiecie od wystąpienia pierwszej miesiączki (menarche) do menopauzy. Uwzględnienie aspektów psychologicznych, które mogą towarzyszyć kobiecie na każdym etapie życia.
 4. Metody oceny kondycji biologicznej człowieka - m. in. badanie analizy składu ciała na profesjonalnym medycznym sprzęcie.
 5. Profilaktyka raka piersi – warsztaty z samobadania piersi z włączeniem badania palpacyjnego na fantomach z guzami. ABC raka piersi i szyjki macicy ze wskazaniem ścieżki postępowania diagnostycznego. Quiz interaktywny.
 6. Profilaktyka chorób – włączenie aspektu genetycznego, nowości ze świata naukowego i wpływ bakterii na zdrowie kobiety. Dyskusja tematyczna

Efekty uczenia się

Po zakończonym kursie uczestnik:

 • Zna wszystkie etapy ciąży, od zapłodnienia do porodu i wie jakie zmiany zachodzą w każdym z nich u matki, jak i u dziecka.
 • Wie, jak przebiega okres postnatalny dziecka, zna etapy rozwoju, potrafi określić prawidłowość wzrastania.
 • Wie, na czym polega badanie analizatorem składu ciała i potrafi interpretować jego wyniki.
 • Zna czynniki, które wpływają na ciążę oraz rozwój noworodka.
 • Wie co dzieje się w organizmie kobiety w czasie okresu reprodukcyjnego.
 • Wie jakie są objawy nieprawidłowości związane z okresem reprodukcyjnym np.: wystąpienie zespołu policystycznych jajników.
 • Rozróżnia rodzaje raka piersi, potrafi wymienić czynniki etiologiczne i drogę postępowania diagnostycznego w nowotworze sutka.
 • Umie przeprowadzić samobadanie piersi z włączeniem badania palpacyjnego.
 • Zna sposoby profilaktyki nowotworów i zachowania zdrowia.

Metody pracy

Warsztaty/konwersatoria, wzbogacone analizatorem składu ciała, modelami, fantomami, które mają na celu urozmaicić i zaangażować uczestników do aktywnego udziału w zajęciach. Dyskusje tematyczne, interaktywne quizy i zadania.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie w formie krótkiego testu (pytania otwarte i zamknięte z 1 prawidłową odpowiedzią).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów