Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Pod tym samym niebem. Dzieje Rzeczypospolitej wielu narodów (XVI-XVIII w.)

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 16.10.2018 17:45 - 19:15
2. wtorek 23.10.2018 17:45 - 19:15
3. wtorek 30.10.2018 17:45 - 19:15
4. wtorek 6.11.2018 17:45 - 19:15
5. wtorek 13.11.2018 17:45 - 19:15
6. wtorek 20.11.2018 17:45 - 19:15
7. wtorek 27.11.2018 17:45 - 19:15
8. wtorek 4.12.2018 17:45 - 19:15
9. wtorek 11.12.2018 17:45 - 19:15
10. wtorek 18.12.2018 17:45 - 19:15
11. wtorek 8.01.2019 17:45 - 19:15
12. wtorek 15.01.2019 17:45 - 19:15
13. wtorek 22.01.2019 17:45 - 19:15
14. wtorek 29.01.2019 17:45 - 19:15
15. wtorek 5.02.2019 17:45 - 19:15

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z wyjątkową sytuacją etniczną, religijną, językową narodów i ludów zamieszkujących Rzeczpospolitą od XVI do XVIII w.

Tematyka kursu

1. Rzeczpospolita na mapie Europy w XVI-XVIII w.
2. Znaczenie podstawowych terminów antropologicznych (naród, lud, etnos, język, religia kultura)
3. Podziały językowe
4. Podziały religijne
5. Polacy i ich kultura
6. Litwini i ich kultura
7. Rusini i ich kultura
8. Żydzi i ich kultura
9. Niemcy i ich kultura
10. Ormianie i ich kultura
11. Tatarzy i ich kultura
12. Karaimi i ich kultura
13. Mniejsze grupy etniczne i ich kultura
14. Dziedzictwo Rzeczypospolitej.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien:

1) znać podstawowe fakty z historii politycznej Rzeczypospolitej

2) znać podstawowe fakty dotyczące historii religii występujących na terytorium Rzeczypospolitej

3) znać podstawowe fakty dotyczące podziałów językowych występujących na terytorium Rzeczypospolitej

4) znać najważniejsze osiągnięcia kultury Rzeczypospolitej

5) potrafić wskazać najistotniejsze aspekty dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej

Metody pracy

Wykłady połączone z prezentacją multimedialną; nauka w oparciu o dodatkowe zadania i materiały do samodzielnego poszerzania wiedzy.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.