Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Podróże w czasie po teatrze greckim: od starożytnego dramatu po współczesny teatr cieni

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Krystyna Tuszyńska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.10.2018 18:00 - 19:30
2. czwartek 25.10.2018 18:00 - 19:30
3. czwartek 8.11.2018 18:00 - 19:30
4. czwartek 15.11.2018 18:00 - 19:30
5. czwartek 22.11.2018 18:00 - 19:30
6. czwartek 29.11.2018 18:00 - 19:30
7. czwartek 6.12.2018 18:00 - 19:30
8. czwartek 13.12.2018 18:00 - 19:30
9. czwartek 20.12.2018 18:00 - 19:30
10. czwartek 3.01.2019 18:00 - 19:30
11. czwartek 10.01.2019 18:00 - 19:30
12. czwartek 17.01.2019 18:00 - 19:30
13. czwartek 24.01.2019 18:00 - 19:30
14. czwartek 31.01.2019 18:00 - 19:30
15. czwartek 7.02.2019 18:00 - 19:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest pokazanie ewolucji teatru greckiego, który jednak, korzystając z nowych form wyrazu artystycznego, pozostał wierny maksymie wyrażonej przez starożytnego komediopisarza Arystofanesa w Żabach: czym dla dzieci szkoła, tym dla dorosłych teatr.

Tematyka kursu

Przedstawienie początków teatru greckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktora, jego atrybutów (kostium, maski, kolory, wymagania wokalne) oraz chóru, którego rola stopniowo malała wraz z przejmowaniem akcji scenicznej przez poszerzane partie dialogowe. Uwzględniam rodzaje i funkcje dramatu antycznego (tragedia, komedia stara, komedia nowa, dramat satyrowy) postrzeganego jako uroczystość państwowa i religijna, element kultu Dionizosa. Przedstawiam tzw. dramat kreteński z XVII w., kiedy Kreta była pod panowaniem Wenecjan, co zaowocowało symbiozą kultury greckiej i włoskiej. Wreszcie przedstawiam teatr współczesnej Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem teatru cieni, znanego również z innych kultur (kultury Wschodu) i pełniącego w Grecji nie tylko funkcje ludyczne, ale także wychowawcze.   

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu słuchacz będzie dysponował wiedzą na temat wymogów ekspresji artystycznej aktora starożytnego i aktora nowożytnego; będzie orientował się w historii teatru greckiego oraz pozna ewolucję gatunków dramatycznych; zrozumie znaczenie symbiozy kulturowej (grecko- włoska, grecko-turecka); zdobędzie wiedzę na temat funkcji teatru jako instytucji publicznej w Grecji starożytnej; zdobędzie wiedzę o wadze zmysłu słuchu oraz zmysłu wzroku w odbiorze inscenizacji teatralnej.

Metody pracy

Wykład monograficzny.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.