Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Podstawowe obliczenia w chemii analitycznej

Prowadzący: dr Anna Golczak, dr Sebastian Golczak


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs rozpoczną się w
piątek 24.11.2017

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 20.01.2018 12:00 - 13:30
2. sobota 27.01.2018 12:00 - 13:30
3. sobota 3.02.2018 12:00 - 13:30
4. sobota 10.02.2018 12:00 - 13:30
5. sobota 17.02.2018 12:00 - 13:30
6. sobota 24.02.2018 12:00 - 13:30
7. sobota 3.03.2018 12:00 - 13:30
8. sobota 10.03.2018 12:00 - 13:30

Wydział Chemii
ul. Umultowska 89b; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zasadniczym celem kursu jest kształtowanie umiejętności wykonywania obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej, w tym obliczeń związanych z przyrządzaniem roztworów i równowagami w roztworach, obliczania wyników uzyskanych na podstawie miareczkowań i sposobu ich przedstawiania, obliczeń związanych z wyznaczaniem przebiegu krzywych miareczkowań.

Tematyka kursu

Kurs podzielony zostanie na bloki tematyczne:

  1. Roztwory: stężenie procentowe, molowe, przeliczanie stężeń.
  2. Roztwory: rozpuszczalność, rozpuszczalność hydratów.
  3. Roztwory: mieszanie, rozcieńczanie, zatężanie.
  4. Chemia roztworów wodnych: dysocjacja, stopień dysocjacji, stała dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda.
  5. Chemia roztworów wodnych: jonizacja wody i pH, reakcje jonowe, stechiometria reakcji w roztworach.

Analiza objętościowa: miareczkowanie alkacymetryczne

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

- wykazywać się znajomością i zrozumieniem pojęć związanych z chemią analityczną

- wykazywać się znajomością typów reakcji chemicznych będących podstawą analiz miareczkowych

- wykonywać obliczenia związane z chemią analityczną

- planować doświadczenia pozwalające otrzymać roztwory o określonym stężeniu, pH.

Metody pracy

Zajęcia będą mieć formę warsztatów  rachunkowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów