Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Podstawy chemii organicznej

Prowadzący: dr Anna Golczak, dr Sebastian Golczak


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 14.10.2017 13:00 - 15:15
2. sobota 21.10.2017 13:00 - 15:15
3. sobota 28.10.2017 13:00 - 15:15
4. sobota 4.11.2017 13:00 - 15:15
5. sobota 18.11.2017 13:00 - 15:15
6. sobota 25.11.2017 13:00 - 15:15
7. sobota 2.12.2017 13:00 - 15:15
8. sobota 9.12.2017 13:00 - 16:00

Wydział Chemii
ul. Umultowska 89b; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zasadniczym celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy związków organicznych i ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz wyjaśnienie podstawowych mechanizmów reakcji.

Tematyka kursu

Kurs podzielony zostanie na bloki tematyczne:

 1. Wprowadzenie do chemii związków organicznych (hybrydyzacja, grupy funkcyjne, analiza elementarna).
 2. Struktura i nazwy węglowodorów (nasycone, nienasycone, aromatyczne, cykliczne).
 3. Izomeria konstytucyjna i przestrzenna.
 4. Monofunkcyjne pochodne węglowodorów: alkohole, etery, fenole.
 5. Aldehydy i ketony.
 6. Kwasy karboksylowe. Pochodne kwasów karboksylowych.
 7. Węglowodany.
 8. Aminokwasy. Białka. Kwasy nukleinowe.
 9. Związki wielkocząsteczkowe. Polimery.

Na zajęciach omówione zostaną: budowa i właściwości fizyko-chemiczne poszczególnych klas związków organicznych, reakcje charakterystyczne, przykładowe mechanizmy reakcji, izomeria związków organicznych oraz podstawy projektowania doświadczeń.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

- potrafił scharakteryzować daną grupę związków organicznych opisując ich właściwości i budowę

- posługiwać się poprawną nomenklaturą węglowodorów i ich pochodnych

- zapisać reakcje charakterystyczne

-  planować i zapisywać ciągi przemian (i odpowiednie równania reakcji) wiążące ze sobą właściwości poznanych węglowodorów i ich pochodnych

- projektować doświadczenia chemiczne

- wyjaśnić zjawisko izomerii

- obliczać stopnie utlenienia pierwiastków w cząsteczce związku organicznego

- wyjaśniać na prostych przykładach mechanizmy reakcji chemicznych

Metody pracy

Każdy blok tematyczny składać się będzie z krótkiego wykładu wprowadzającego w tematykę. Zasadniczą część stanowić będą warsztaty, w czasie których rozwiązywać będziemy zadania i problemy z chemii organicznej. Warsztaty uzupełnione będą też krótkimi pokazami chemicznymi. 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów